Vijesti i aktuelnosti

Svečanom akademijom obilježena 483. godišnjica Gazi Husrev-begove medrese

U srijedu, 8. januara 2020. godine, u prepunom amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese upriličena je Svečana akademija povodom Dana škole Gazi Husrev-begove medrese koja ovih dana puni 483. godinu svoga postojanja i kontinuiranog rada. Iz godine u godinu, Medresa u svečarskom ozračju obilježava dan (8.1.1537.) kada je veliki Gazi Husrev-beg stavio pečat na čuvenu Vakufnamu i tako u amanet ostavio hajr koji traje već skoro pet stoljeća.

U srijedu, 8. januara 2020. godine, u prepunom amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese upriličena je Svečana akademija…

Geplaatst door Gazi Husrev-begova medresa op Donderdag 9 januari 2020

U okviru programa svečanosti održana je Svečana sjednica Nastavničkog vijeća na kojoj su, pored članova, prisustvovali ovogodišnji laureati prof. dr. Dževad Hodžić i Jusuf Zahiragić, te zamjenik reisu-l-uleme prof. dr. Enes Ljevaković. Nakon uvodnog obraćanja direktora Malkića prisutnim članovima Nastavničkog vijeća obratili su se riječima zahvale ovogodišnji dobitnici priznanja, a potom i zamjenik reisu-l-uleme prof. dr. Enes Ljevaković.

Svečana akademija počela je ašeretom kojeg je proučio Ahmed Šadinlija, učenik četvrtog razreda, i himnom naše škole (Naš emire, Husrev-beže), koju je intonirao Hor Gazi Husrev-begove medrese.

Riječi dobrodošlice prisutnima je uputio hfz. dr. Mensur Malkić, direktor Medrese, koji je istakao:

Datum 08. januar nas obavezuje da se prisjetimo našeg velikog vakifa, dalekovidog i mudrog Gazi Husrev-bega koji je, iz dobrote i plemenitosti svoje, 1537. godine utemeljio ovu školu i na dar i u amanet ostavio budućim generacijama. Danas njegovu medresu pohađa 485 učenika i učenica, od toga dva hafiza i tri hafize Kurʼana, a učenici i učenice njegove Škole i protekle školske godine postigli su zapažene rezultate…

U protekloj 2019. godini nastavili smo sa radovima i investicijama, te je obnovljen restoran u zgradi muškog odjeljenja Medrese, realiziran je i projekat postavljanja interaktivnih-projektora u svim učionicama i kabinetima, zahvaljujući Međunarodnom vakufskom fondu iz Engleske i Islamic Reliefu Bosne i Hercegovine, potpisan je protokol o saradnji sa donatorom iz Države Kuvajt, uz čiju finansijsku pomoć namjeravamo renovirati amfiteatar u ovoj godini, ako Bog da. Što se tiče zgrade ženske medrese na Drveniji, urađen je glavni projekat i preveden na turski jezik, i predat na protokol Turske agencije za koordinaciju i saradnju (TIKA) koja je naš potencijalni donator. Čekamo njihov zvanični odgovor…

Danas uručujemo priznanja laureatima koji su, u punom kapacitetu, kroz svoj život i rad, ispunili ta očekivanja promovirajući islamske vrijednosti, a svojim djelovanjem potvrdili privrženost Gazi Husrev-begovoj medresi.Davno je kazano da bogatstvo ne čine novac i slava nego – ljubav i prijatelji. Dakle, iskreni prijatelji su najveće bogatstvo u životu. Zato mnogi smatraju da se Gazi Husrev-begova medresa ne treba brinuti za svoju budućnost i prosperitet, između ostalog, jer ima puno prijatelja koji su joj privrženi i uvijek spremni da joj pomognu. Stoga koristim priliku da se zahvalim svim prijateljima Medrese izražavajući nadu za još boljom saradnjom i podrškom.

Na kraju svog obraćanja direktor Malkić se zahvalio svima koji podržavaju rad Medrese, prije svih, njezinom osnivaču – Rijasetu Islamske zajednice i uvaženom reisu-l-ulemi dr. Husein-ef. Kavazoviću, te Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, na čelu sa ministricom Zinetom Bogunić.

Tradicija je da se u ovakvim prilikama dodjeljuju priznanja i nagrade zaslužnim članovima kolektiva Medrese. Ove godine, priznanje ispred kolektiva Gazi Husrev-begove medrese uručeno je mr. Dževadu Plehu, pomoćniku direktora za internat i Hazimu Šeti, ekonomu u našoj školi.

Ulogu i značaj Gazi Husrev-begove medrese kao odgojno-obrazovne ustanove prepoznali su i prepoznaju mnogi pojedinci i organizacije. Također je ovo prilika da se takvim osobama izrazi zahvalnost. Zahvalnica za nesebičnu pomoć i saradnju u projektima koje je realizirala Gazi Husrev-begova medresa uručena je:  Lotfy Al-Sayedu Aliu, direktoru „International Waqf Fund“hfz. Emiru Čiči, direktoru „Islamic Relief-BiH“, Subhiu Wassimu Tadefiu, prevodiocu u Kancelariji Reisu-l-uleme, Izet-ef. Čamdžiću, gl. imamu MIZ-e Zavidovići, Sulejman-ef. Čelikoviću, gl. imamu MIZ-e Kakanj i Fuad-ef. Omerbašiću, gl. imamu MIZ-e Tešanj.

Veliki Gazi Husrev-beg je u Vakufnami izložio i viziju o ljudima koji će biti dijelom škole koju osniva te da će pojedinci tu privrženost potvrđivati tokom čitavog njihovog života. Svojim imenom, radom i djelima, oni potvrđuju vrijednost Medrese, obavezu uzoritosti i doprinos dobrobiti društva u kojem djeluju. Nastavničko vijeće je na sjednici održanoj 9. decembra 2019. godine odlučilo da ovogodišnji laureati, zaslužni svršenici Medrese, koji su svojim radom, načinom života i društvenim djelovanjem doprinijeli i još uvijek doprinose afirmaciji Gazi Husrev-begove medrese budu prof. dr. Dževad Hodžić i Jusuf Zahiragić. Plakete laureatima je uručio direktor naše škole hfz. dr. Mensur Malkić.

Prof. dr. Dževad Hodžić rođen  je 1960. godine u Pokriveniku kod Rogatice. Nakon završene Gazi Husrev-begove medrese upisuje Islamski teološki fakultet u Sarajevu na kojem je diplomirao 1986. Magistrirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti savremene filozofije. Od 1987. do 1990. godine bio je imam u Islamskom kulturnom centru u Kelnu, a od 1994. do 1998. godine obnaša dužnost glavnog imama Zagrebačke džamije i predaje u medresi „Dr. Ahmed Smajlović“ u Zagrebu. Radio je i kao novinar u Redakciji Preporoda, kao zamjenik glavnog i odgovornog urednika  Muslimanskog glasa i Ljiljana, kao glavni urednik časopisa Novi Muallim, a jedno vrijeme i kao profesor ahlaka u Gazi Husrev-begovoj medresi.  Od 2006. godine radi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kao asistent, docent i vanredni profesor na Katedri za islamsku filozofiju gdje predaje Etiku, Uvod u filozofiju i Historiju filozofije. Od augusta do novembra 2009. godine boravio je na postdoktorskoj specijalizaciji na Institutu za filozofiju pri Filozofskom fakultetu Ruhr Univerziteta u Bochumu.  U mandatnom periodu od 2010. do 2014. godine bio je zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo kada je, u najvećoj mjeri, zahvaljujući njegovom zalaganju, kroz izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, Fakultet islamskih nauka postao punopravna članica Univerziteta u Sarajevu. U mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine, prof. dr. Dževad Hodžić bio je poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kao i član Predsjedništva Stranke demokratske akcije.  Urednik je mnogobrojnih knjiga i publikacija. Napisao je više knjiga od kojih izdvajamo naslove Uvod u islamsku etiku, Odgovornost u znanstvenotehnološkom dobu, te Religija i znanost u bioetičkom ključu.  Autor je udžbenika za medrese Ahlak I i Ahlak II, koautor udžbenika vjeronauke za drugi razred srednje škole. Potpisuje i autorstvo više hrestomatija, kao i na desetine naučnih i stručnih radova u BiH, Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Koautor je i glavni urednik enciklopedijskog Atlasa islamskog svijeta. U više navrata bio je gostujući predavač na različitim univerzitetima te sudjelovao na različitim međunarodnim  konferencijama u BiH, Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Sjevernoj Makedoniji. Od januara 2019. godine prof. dr. Dževad Hodžić obnaša funkciju direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH i ujedno je član Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini. Oženjen je i otac petero djece.

U svom obraćanju na Svečanoj akademiji profesor Hodžić je, između ostaloga, rekao:

Učenicama, učenicima, profesoricama i profesorima, odgajateljicama i odgajateljima, svim sinovima i kćerima, očevima i majkama, braći i sestrama u velikoj Gazi Husrev-begovoj porodici, u kojoj su svi u našem narodu jedni drugima najbliži rod, svima u Gazi Husrev-begovoj porodici koja predstavlja veliku Bosnu, koja se danas prostire daleko, na sve četiri strane svijeta, čestitam dan škole. Nastavničkom vijeću Medrese na čelu s direktorom hafizom, dr. Mensur efendijom Malkićem  zahvaljujem na priznanju koje mi je danas dodijeljeno. Vaše priznanje predstavlja mi veliku čast i, nadam se, potvrdu da sam na svom dosadašnjem životnom i profesionalnom putu promicao one vrijednosti na kojima svoj povijesni opstanak temelji Gazi Husrevbegova medresa…

Koncept obrazovanja u Gazi Husrevbegovoj medresi utemeljen je na vrijednostima vjerovanja, u prvom redu, istine, dobra, ljubavi i nade. A to znači da se u Medresi treba da obrazujemo za otvoreni i odgovorni odnos prema budućnosti kao jedinom autentičnom ljudskom vremenu, za odnos u kojem se prekoračuje sada i ovdje, u kojem se opstanak ne svodi na goli život, u kojem s drugim u dijalogu i solidarnosti snosimo odgovornost za povjerenje koje nam je ukazano…

Koliko sam na svom životnom putu, radeći kao imam, muallim, hatib, novinar, publicist, nastavnik, pišući i objavljujući tekstove i knjige, sudjelujući na mnogim tribinama, okruglim stolovima, na konferencijama i simpozijumima, u javnim i parlamentarnim debatama, u raspravama i razgovorima o mnogim religijskim, društvenim, političkim i kulturnim temama i pitanjima, uspijevao promicati temeljne vrijednosti kojima svoj povijesni opstanak duguje Gazi Husrev-begova medresa? – to ne bih mogao reći. Vaše današnje priznanje u tom pogledu me ohrabruje. Ipak, ne gubim iz vida to da je čovjek slabašno biće – zaključak na koji me obavezuje samokritički odnos prema vlastitom iskustvu. Ipak, mogu kazati, za sve što sam postigao u vlastitom obrazovanju, imamskom pozivu, nastavno-naučnom i pedagoškom djelovanju, u suradnji s drugima, u strasti za pitanjima, problematiziranjima, kritičkim  mišljenjem, u osjećanju za Zajednicu i društvo, u odnosu prema prijateljima i prijateljstvu – sve to dugujem mojim roditeljima, mojoj porodici, mojim prijateljima, mojim profesorima i, možda u najvećoj mjeri, godinama koje sam mladalački budan odsanjao u Gazi Husrev-begovoj medresi.

Integralni tekst obraćanja prof. dr. Dževada Hodžića možete preuzeti na linku ispod:

Jusuf Zahiragić rođen je 1954. godine u mjestu Vrhbarje u Rogatici. Gazi Husrev-begovu medresu završava školske 1972/73. nakon čega upisuje i završava Pravni fakultet u Sarajevu akademske 1977/78. godine. Nakon završenog fakultetskog obrazovanja, gospodin Zahiragić počinje raditi u Preduzeću Energoinvest u kojem ostaje do 1990. godine. Nakon prvih višestranačkih izbora u BiH 1990. godine, politički se angažira te prelazi u Općinu Novi Grad na poziciju člana Izvršnog odbora te obavlja poslove sekretara do 1991. godine. U periodu od 1991. do 2000. obnaša različite političke funkcije. Bio je na čelu Kantonalnog ministarstva za stambene poslove i Ministarstva pravde i uprave te zastupnik u Federalnom parlamentu i predsjednik Federalne izborne komisije. Godine 2000. vraća se u preduzeće Energoinvest kao dio menadžmenta gdje obnaša funkcije Pomoćnika direktora za pravne poslove te sekretara Društva a bio je i član upravnih i nadzornih odbora u kapitalno zavisnim firmama Energoinvest d.d. Sarajevo. U Energoinvestu radi do penzionisanja u junu 2019. godine gdje je i dalje angažiran kao Sekretar društva uz mandatni period članova Nadzornog odbora. Uporedo s radnim angažmanom, sve vrijeme djeluje i u Islamskoj zajednici u BiH gdje je biran za člana Sabora ispred sarajevskog okruga u tri mandata. Obavljao je i funkciju potpredsjednika Sabora i predsjednika Ustavne komisije u dva mandata. Dugogodišnji je predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ Sarajevo gdje se i danas nalazi. U sadašnjem sazivu Sabora Islamske zajednice u BiH, član je Ustavne komisije i Upravnog odbora Vakufske direkcije. Oženjen je i otac dvoje djece.

U svom obraćanju Jusuf Zahiragić je, između ostaloga, poručio:

Zahvaljujem se Kolektivu Gazi Husrev-begove medrese na dodjeli ovog značajnog priznanja. Ne bih da procjenjujem jesam li, i u kojoj mjeri zaslužio da se nađem među medreslijama za koje je ocijenjeno da su svojim radom doprinijeli afirmaciji naše škole, majke svih medresa, ali želim istaknuti da ono za mene ima izuzetnu vrijednost, i ne samo za mene već i za moju porodicu. Medresa je od najranijih dana snažno obilježila naš životni put, a usuđujem se kazati da je generalno veza nas svršenika Medrese sa našom školom, emotivnija, snažnija i postojanija od inače ubičajenih veza srednjoškolaca sa srednjim školama koje su završili…

Kao jedina odgojno-obrazovna islamska ustanova u našem narodu, uz mektebe, koji su to bili u nekoj mjeri na nižem stepenu, Medresa je bila mjesto naših upoznavanja i  zbližavanja u okrilju naše vjere i tradicije, u okrilju vrijednosti koje su određivale  naša životna usmjerenja. Zato, primajući ovo priznanje Gazi Husrev-begove medrese sa zahvalnošću se sjećam svojih roditelja koji su me uputili u Gazi Husrev-begovu medresu u vrijeme njene društvene marginalizacije i raznovrsnih izazova za njene učenike i njihove roditelje.

Također, s poštovanjem se sjećam naših muderrisa koji su u tim nepovoljnim okolnostima  realizirali misiju ove škole, čuvali njeno dostojanstvo i brinuli se o višestoljetnom nasljeđu njena neprekidnog djelovanja, neka je svima njima rahmet i veliko hvala…

Integralni tekst obraćanja Jusufa Zahiragića možete preuzeti na linku ispod:

Na kraju Svečane akademije prisutnima se obratio zamjenik reisu-l-uleme prof. dr. Enes Ljevaković prenoseći selame Reisu-l-uleme:

Drago mi je što je jedan od prvih mojih zadataka kao zamjenika reisu-l-uleme današnji susret s vama kako bismo zajedno podijelili radost povodom još jednog Dana škole Gazi Husrev-begove medrese iz koje sam i sam potekao. Neću ovom prilikom šire govoriti o značaju Gazi Husrev-begove medrese, dobru kojeg je iznjedrila i rezultatima koje je polučila. Dovoljno je prisjetiti se kako je ona opstala, i u najtežim vremenima, kao jedini centar islamske učenosti na širim balkanskim prostorima, održala kontinuitet rada i djelovanja tokom zadnjih pet stoljeća. Kada su svi drugi izvori zatrpani ili su presušili ova medresa je nastavila napajati duše našeg naroda i navodnjavati naše krajeve vodom života…

 Jedna od najreferentnijih metoda vrednovanja škola i univerziteta danas u svijetu jeste analiza utjecaja njihovih svršenika, odnosno položaja i utjecaja kojeg imaju u društvu. Ako je suditi po tome, Gazi Husrev-begova medresa je, ne samo po onome što danas postižu njeni učenici i profesori, lider u regionu…

Drago mi je vidjeti da se nastavlja praksa dodjeljivanja posebnih priznanja zaslužnim svršenicima Medrese, koji su svojim radom, načinom života i djelovanjem u društvu, doprinijeli i još uvijek doprinose afirmaciji ove škole i naše Zajednice. Ove godine su to poštovani profesor dr. Dževad Hodžić i uvaženi Jusuf Zahiragić…

Na kraju, koristim ovu priliku da svim profesorima, odgajateljima, osoblju i učenicima Medrese još jednom čestitam Dan škole. Molim Svevišnjeg Allaha da i u godinama koje su pred nama klupe ove škole budu ispunjene dobrim, vrijednim i odgojenim enicima, kako je to u svojoj vakufnami naznačio veliki Gazija od Bosne. Kao što ga molimo da sve nas i nove generacije, koje će se u učionicama ove škole napajati istinama vjere i znanjima o pojavnom svijetu, učini dostojnim velikana koji su prije nas i njih ovdje podučavali i učili. A takvi su sebe i svoje znanje ugradili u temelje naše Zajednice, države i društva. Svih njih, koje je ovdje teško i pobrojati, kao i šehida agresije na Bosnu i Hercegovinu, danas se sjećamo s dovom Uzvišenom i molimo Ga da ih obaspe Svojom milošću i oprostom. Još jednom čestitam laureatima na ovom prestižnom priznanju, zahvaljujem se domaćinu hfz. dr. Mensuru ef. Malkiću i svima vama na hizmetu kojeg ste posvetili našoj Zajednici i narodu. Gospodaru naš, pomozi nas u onome u čemu je Tvoje zadovoljstvo!

Osim Hora Gazi Husrev-begove medrese koji je ovogodišnju Svečanu akademiju uljepšao izvođenjem ilahija, poseban šarm ovom jubileju dala je učenica Gazi Husrev-begove medrese Amina Kozlić svojom interpretacijom svedalinki uz muzičku pratnju Damira Galijaševića.

Voditeljski par koji je vodio svečanu akademiju činili su: Emina Hurem, učenica IVd i hfz. Osman Malkić, učenik IVb odjeljenja.

Učesnici akademije i gosti druženje su nastavili uz ručak u restoranu i musafirhani Gazi Husrev-begove medrese.

Gazi Husrev-begova medresa zahvaljuje se svima koji su svojim prisustvom uveličali ovogodišnju Svečanu akademiju.