Amina Ahmić

Amina Ahmić položila hifz
Amina Ahmić položila hifz

Pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u srijedu posljednje ajete Kur'ana Časnog napamet je proučila Amina Ahmić i tako stekla časnu titulu hafize Kur'ana.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+