Ismet Spahić

Hifz položio Muhamed Selimović
U posjeti Hadži-hafizu Ismet-ef. Spahiću

Pored razgovora o Knjizi, Hafiz se raspitivao o Medresi, o profesorima i ostalim zaposlenicima nakon čega je dobio odgovor da upravo dolazimo sa velikog odmora u Medresi i da su mnogi profesori i profesorice mahsuz poselamili. Nakon ovih riječi kod Hafiza su zaiskrile suze u očima.