prijemni ispit

Konačni rezultati prijemnog ispita za upis u školsku 2016/17. godinu

Preliminarna rang lista primljenih učenica koje su polagale prijemni ispit Preliminarna rang lista primljenih učenika koji su polagali prijemni ispit Preliminarna rang lista primljenih učenica sa eksternom maturom Preliminarna rang lista primljenih učenika sa eksternom maturom Učenici koji su primljeni po osnovu odličnog uspjeha 5,00   [gview file=”http://medresa.ba/preuzimanja/prijemni2016/Rang%20lista%20primljenih%20ucenica%20koje%20su%20polagale%20prijemni%20ispit.pdf” save=”1”] [gview file=”http://medresa.ba/preuzimanja/prijemni2016/Rang%20lista%20primljenih%20ucenika%20koji%20su%20polagali%20prijemni%20ispit.pdf” save=”1”] [gview file=”http://medresa.ba/preuzimanja/prijemni2016/Preliminarna%20rang%20lista%20primljenih%20ucenica%20iz%20KS%20sa%20polozenom%20eksternom%20maturom.pdf” save=”1”] […]

Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.