Vanredno polaganje

JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu jedina je medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koju je moguće polagati vanredno

Informacije o upisu i vanrednom polaganju

Prijem zahtjeva za upis vanrednih učenika za polaganje razrednih ispita (svi ispiti predviđeni Nastavnim planom i programom JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu) vrši se najkasnije do 30. septembra tekuće školske godine.

Razredni ispit polažu vanredni učenici koji su završili osnovnu ili srednju školu u trajanju od tri godine i obavezni su polagati sve predmete, u svakom razredu, koji su predviđeni Nastavnim planom i programom JU Gazi Husrev-begova medresa.

Za upis u prvi razred u statusu vanrednog učenika kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Zahtjev za upis (popunjava se na obrascu koji će kandidat dobiti u Medresi prilikom upisa),
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi u trajanju od tri godine,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Upisnina u iznosu od 100,00 KM.

Prijem zahtjeva za upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih ili maturskih ispita vrši se najkasnije 45 dana prije početka svakog ispitnog roka (januarsko-februarski, junski i septembarski ispitni rok).

Ispite za prekvalifikaciju, predmetne, dopunske ili maturske ispite polažu vanredni učenici koji su prethodno završili srednju školu u trajanju od četiri godine (prekvalifikacija, polaganje predmetnih i dopunskih ispita), odnosno koji su završili medresu i polažu maturske ispite u statusu vanrednih učenika (maturski ispiti).

Ispite za prekvalifikaciju, predmetne ili dopunske ispite rješenjem utvrđuje Nastavničko vijeće na osnovu priloženih svjedodžbi prethodno završene srednje škole u trajanju od četiri godine.

Uz zahtjev za upis u prvi razred (popunjava se na obrascu koji će kandidat dobiti u Medresi prilikom upisa) u statusu vanrednog učenika kandidati koji polažu ispite za prekvalifikaciju, predmetne, dopunske ili maturske ispite obavezni su dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • Svjedodžba o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole u trajanju od četiri godine,
 • Svjedodžba o završenom četvrtom razredu medrese za kandidate koji polažu maturske ispite u statusu vanrednog učenika,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Upisnina u iznosu od 100,00 KM.

Upis vanrednih učenika koji su završili osnovnu ili srednju školu u inostranstvu vrši se pod istim uslovima kao i za kandidate koji su završili osnovnu ili srednju školu u Bosni i Hercegovini (prethodno navedeni uslovi) uz obavezu da uz zahtjev za upis dostave rješenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o nostrifikaciji svjedodžbi.

Kod podnošenja zahtjeva za nostrifikaciju Ministarstvu potrebno je priložiti prijevod svjedodžbi (od ovlaštenog sudskog tumača) na bosanski jezik.

Termine za polaganje vanrednih ispita i sastav komisija utvrđuje Nastavničko vijeće JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu za svaki od tri ispitna roka:

 • Januarsko-februarski rok (15. januara do 15. februara),
 • Junski rok (01. do 30. juna),
 • Septembarski (01. do 31. avgusta).

 

U opravdanim slučajevima Nastavničko vijeće može odobriti vanredni ispitni rok u trajanju do 15 dana.

Vanredni učenici su obavezni prijaviti polaganje ispita na propisanom obrascu (popunjava se na obrascu koji će kandidat dobiti  u Medresi prilikom prijave ispita) najkasnije sedam dana prije utvrđenog termina za polaganje ispita. Uz prijavu vanredni učenici su obavezni uplatiti naknadu za polaganje u iznosu od 30,00 KM po ispitu.

Detaljne informacije o terminima polaganja vanrednih ispita i sastavima ispitnih komisija možete pronaći na web stranici JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu medresasa.edu.ba.

Preporučujemo da pratite sadržaje i informacije koje blagovremeno objavljujemo u sekciji Vijesti i aktuelnosti, ili da pratite članke pod oznakom “vanredni”.

Kontaktirajte nas

  Polja označena zvjezdicom (*) je obavezno ispuniti. Molimo da prije slanja poruke riješite reCAPTCHA izazov i označite "Nisam robot".

  Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.