Vannastavne aktivnosti

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo dr. Abdulgafar ef. Velić sa saradnicima posjetio Gazi Husrev-begovu medresu

U utorak, 05. 9. 2023. godine, u posjeti Gazi Husrev-begovoj medresi boravila je delegacija Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo koju je predvodio glavni imam dr. Abdulgafar ef. Velić.

Izvrsni rezultati učenika i učenica Gazi Husrev-begove medrese na takmičenju iz Sire – životopisa Muhameda, a.s., „Selam tebi“
Izvrsni rezultati učenika i učenica Gazi Husrev-begove medrese na takmičenju iz Sire – životopisa Muhameda, a.s., „Selam tebi“

Ponosno ističemo da je Merjem Mulalić, učenica četvrtog razreda Gazi Husrev-begove medrese, bila i ukupno najuspješnija takmičarka spomenutog takmičenja.

Učenici izborne grupe predmeta Hemija - Biologija na Danu otvorenih vrata Medicinskog Fakulteta UNSA
Učenici izborne grupe predmeta Hemija – Biologija na Danu otvorenih vrata Medicinskog Fakulteta UNSA

U srijedu, 26.aprila 2023. godine učenice i učenici izborne grupe predmeta Hemija i Biologija zajedno sa polaznicima sekcije i u pratnji profesorice hemije mr. Amine Memišević, uzeli su učešće na Danu otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ekskurzija u Prag
Ekskurzija u Prag

Gazi Husrev-begova medresa je i u ovoj školskoj godini organizirala nagradno putovanje za učenice i učenike koji su u prošloj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate u vannastavnim aktivnostima: rad u redakcijama đačkog lista „Zemzem“ i radio emisije „Moja medresa“, rad u debatnoj, horskoj, recitatorskoj, dramskoj sekciji, kao i za učenice i učenike koji su učestvovali u pripremi i realizaciji svečanih programa naše škole.

Druženje učenica i učenika sa predstavnicima IT kompanije “Mistral”
Druženje učenica i učenika sa predstavnicima IT kompanije “Mistral”

U četvrtak, 09. marta 2023. godine u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese upriličeno je druženje učenica i učenika Medrese sa predstavnicima IT kompanije “Mistral”. Predstavnica kompanije Mistral Merseda Spahić, uz profesoricu Jasminu Šećerović-Botonjić, govorila je učenicima o ličnim iskustvima prilikom dugogodišnjeg rada u ovoj firmi te nešto detaljnije predstavila mogućnosti IT-sektora u našoj zemlji.

Članovi Historijske sekcijeposjetili JU Muzej Sarajeva, Brusa bezistan
Članovi Historijske sekcije posjetili JU Muzej Sarajeva, Brusa bezistan

U ponedjeljak, 6.3.2023. godine, članovi Historijske sekcije, zajedno sa profesoricom historije, posjetili su JU Muzej Sarajeva, Brusa bezistan. Učenici su imali priliku da, pored stalne izložbene postavke, pogledaju i izložbu “Utemeljitelj” posvećenu nasljeđu Isa-bega Ishakovića.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+