Vijesti i aktuelnosti

Popravni ispiti u avgustovskom ispitnom roku školske 2013./2014. godine

[wc_box color=”warning” text_align=”left”]

Popravni ispit za redovne učenike koji su na kraju II polugodišta školske 2013./2014. godine upućeni na popravni ispit iz jednog ili dva predmeta održat će se u četvrtak, 28. avgusta 2014. godine sa početkom u 10:00 sati.[/wc_box]

Napomena: Prijave dostaviti u sekretarijat Medrese na dan polaganja ispita.

Direkcija