Vijesti i aktuelnosti

Stručno usavršavanje profesora i odgajatelja medresa

Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta organizirala je 20. i 21. avgusta 2014. godine stručna usavršavanja za profesore vjerskih predmeta i odgajatelje medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Gazi Husrev-begova medresa je, u srijedu 20. avgusta, bila domaćin stručnog usavršavanja za profesore kiraeta, akaida, fikha, povijesti islama, ahlaka, tefsira, hadisa i arapskog jezika.

Kroz temu “Odgojna vrijednost nastavnih sadržaja i različiti načini učenja/podučavanja” dr. Adnan Tufekčić potakao je potrebu preispitivanja aktuelnih tendencija u realizaciji nastavog procesa.

Dr. Nezir Halilović ukazao je na bogatstvo metoda koje je neophodno kombinirati za uspješno prenošenje nastavnih sadržaja prezentirajući temu “Nastava vjerskih predmeta u svjetlu tradicionalnih i savremenih metoda”.

Doc. dr. Izet Pehlić inicirao je ishode učenja kao temeljno usmjerenje nastavnog procesa govoreći na temu “Savremeno planiranje nastave stručnih predmeta u medresi – ishodi učenja”.

Stručno usavršavanje za odgajatelje medresa realizovano je u Medresi Osman-ef. Redžović u Velikom Čajnu.

“Prijenos odgojnih vrijednosti s obzirom na različite načine pedagoškog djelovanja” je tema kojom je dr. Adnan Tufekčić ukazao na odgojno djelovanje u autentičnim i institucijonalnim okvirima, kao i potencijalne posljedice drila i ideologizacije.

Mr. Latif Hadžić prenio je iskustva Bosna Sema ustanova govoreći na temu “Koncept i iskustva Bosanko-turskog koledža u odgojnom radu sa učenicima i studentima”.

Završna tema stručnog usavršavanja “Domski smještaj kao faktor školskih postignuća učenika” rezulat je istraživanja mr. Elme Avdić kojom su učesnici upoznati komparativno sa postignućima učenika smještenih u đačkim domovima i porodičnom smještaju.

Uz predavanja upriličene su diskusije i radionice u vezi sa pezentiranim tematskim sadržajima.

Stručna usavršavanja su dio planskih aktivnosti kojima Vjerskoprosvjetna služba Rijaseta i menadžment Medresa nastoje obezbijediti podršku nosiocima odgojno-obrazovnog procesu na polju kontinuiranog usavršavanja znanja i vještina neophodnih za postizanje izvrsnosti i dosezanje zahtjevnih standarda postavljenih desetogodišnjim planom razvoja medresa.

Izvor: www.rijaset.ba
🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+