Vijesti i aktuelnosti

Učenici Medrese na zimskom debatnom kampu na Jahorini

U organizaciji Centra za kulturu dijaloga, a pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država održan je petodnevni debatni kamp na Jahorini u hotelu „Bistrica“, u periodu od 10. do 14. januara na kojem je učestvovalo tridestak škola iz cijele Bosne i Hercegovine. Bili su tu učenici i profesori iz Gacka, Odžaka, Brčkog, Donjeg Vakufa, Tuzle, Banje Luke, Sarajeva, Kaknja, Viskog, Prijedora…

Okvirna tema kampa bila je “Svi različiti – svi jednaki“, a odnosila se na međuetničko pomirenje. Kamp je imao edukacijsko-certifikacijski karakter za učenike i trenere debatnih klubova. Učenici i profesori su kroz radionice, eseje i više debatnih formata usavršavali svoje retoričke sposobnosti. Debate i radionice imale su različite teme kao što su: Dejtonski sporazum, vršnjačko nasilje, govor mržnje, huškački govor u medijima…

Uveden je još jedan debatni format, tzv. World Scools, koji je do sada rijetko upotrebljavan u našoj zemlji. Lijepo je bilo vidjeti da se druže, sarađuju, debatuju učenici koji dolaze iz različitih sredina i naroda. Učenici naše medrese su, kao što smo i navikli, imali izuzetno zapažene nastupe, kako kroz radionice i debate tako i kroz druge aktivnosti tokom kampa.

Našu školu na kampu su predstavljali debatanti: Tarik Zaimović, Mirnes Mujezinović, Harun Aldobašić i Ahmedin Hurić, a pratio ih je profesor Edin Balta.