Vijesti i aktuelnosti

Takmičenje u engleskom jeziku

U ponedjeljak, 28. marta, 2016. godine održano je takmičenje u engleskom jeziku učenika četvrtih razreda medresa  u  Karađoz-begovoj medresi u Mostaru.

Na ovom takmičenju Gazi Husrev-begovu medresu prestavljali su: Al Šurman Muhammed, Kadrić Esma i Ćebić Haris. Od sedam medresa  koje su učestvovale ekipa Gazi Husrev-begove medrese osvojila je drugo mjesto.

Zahvaljujemo se Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice za izvanrednu  organizaciju takmičenja  i domaćinu, Karađozbegovoj medresi koja je pružila sve što je potrebno da se takmičenje nesmetano odvija. Čestitamo našim takmičarima na osvojenom drugom mjestu i svim učesnicima na postignutim  rezultatima.

mr. Dževad Pleh