Vijesti i aktuelnosti

Održano predavanje dr. Farisa Foče o temi “Oralna higijena”

U utorak, 31.5.2016. godine, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese je održano predavanje za učenike i učenice o temi „Oralna higijena“, u organizaciji  udruženje učenika „Gazi Husrev-beg“ u sklopu redovne tribine „Susreti sa“…

Predavanje je održao dr. Faris Fočo. Faris Fočo, rođen je u Sarajevu, 1963. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a nakon toga i Stomatološki fakultet, te diplomirao 1989. godine. Specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije je završio 1998. godine i od tada radi na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju KCU Sarajevo. U februaru 2003. godine magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje magistra medicinskih nauka.

U aprilu 2006. godine doktorirao je na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje doktora stomatoloških nauka.

Od aprila 2008. do aprila 2013. godine izabran je u zvanje Docenta za nastavni predmet Maksilofacijalna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Od aprila 2013. godine zaposlen je kao maksilofacijalni hirurg na Klinici za bolesti uha, nosa i grla KCUS-a, a od augusta 2014. godine na istoj klinici izabran je u zvanje subspecijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije glave i vrata.

Organizirao je Prvi i učestvovao u organizaciji Drugog kongresa plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u BiH sa međunarodnim učešćem.

Član je Prvog štaba PL-a grada Sarajeva i aktivni učesnik odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu kao pripadnik V motorizovane brigade, sanitetskog voda MPOAD-a.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+