Vijesti i aktuelnosti

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016/17. godini

Školski odbor JU Gazi Husrev-begova medresa, na osnovu Odluke broj: ŠO-03-620-3/16 od 08.7.2016. godine, u skladu sa odredbom člana 81. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i članom 73. Pravila JU Gazi Husrev-begova medresa, raspisuje:

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2016./2017. godini

 

Profesor arapskog jezika…………………………….. 14 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016. do 15.08.2017. godine.

 

Profesor matematike…………………………….. 1 izvršilac, 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2016. do 15.08.2017. godine.

 

Čistačica…………………………….. 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme od 01.09.2016. do 15.07.2017. godine.

 

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 

Za poziciju 01:

Završen najmanje VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završenim prvim ciklusom studija u trajanju od najmanje četiri godine, sa najmanje 240 ECTS bodova, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem:

 

[list type=check_list]

 • profesor/bachelor arapskog jezika i književnosti ili magistar arapskog jezika i književnosti.

[/list]

 

Za poziciju 02:

Završen najmanje VII stepen stručne spreme studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine, odnosno završenim prvim ciklusom studija u trajanju od najmanje četiri godine, sa najmanje 240 ECTS bodova, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem:

 

[list type=check_list]

 • profesor/bachelor matematike ili magistar/master matematike.

[/list]

 

Za poziciju 03:

[list type=check_list]

 • Stručna sprema: NK radnik

[/list]

 

Za pozicije 01 i 02 prednost pri angažmanu imaju kandidati sa završenom medresom.

 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su obavezni dostaviti (original ili ovjerene kopije):
[list type=check_list]

 • odgovarajuće diplome fakulteta / diplome o završenoj medresi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

[/list]

 

Uz navedenu/obaveznu dokumentaciju kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):
[list type=check_list]

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije 01 i 02),
 • uvjerenje o položenom hifzu Kur'ana (za pozicije 01 i 02),
 • uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se traže konkursom (za pozicije 01 i 02),
 • svjedočanstva o završenom I-IV razredu medrese (za pozicije 01 i 02),
 • uvjerenje o radnom stažu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži konkursom,
 • uvjerenje o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stručne spreme i profila na poslovima koji se traži konkursom,
 • uvjerenje o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom.

[/list]
Po konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u ustanovama obrazovanja.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova isključivo putem pošte dostaviti na adresu: Gazi Husrev-begova medresa, ul. Sarači br. 49. Sarajevo, sa naznakom:  “Prijava na konkurs”.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole.

Napomena: Konkurs ostaje otvoren do 22.8.2016. godine.

 

Predsjednik Školskog odbora

hfz. dr. Munir Mujić