Vijesti i aktuelnosti

Instalirana rashladna komora za kurbansko meso na vakufskom imanju Jarčedoli

U četvrtak, 08.09.2016. godine završeni su radovi i puštena je u pogon rashladna komora za kurbansko meso na vakufskom imanju Jarčedoli. Završetku radova na rashladnoj komori prisustvovao je i gospodin Zejnil Rebihić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u čijoj je nadležnosti akcija kurbana koju provodi Rijaset i njegove ustanove.

Riječ je o projektu priprema za ovogodišnju akciju kurbana koju Gazi Husrev-begova medresa organizira i provodi još od 1961. godine.

Ove godine na vakufskom imanju Jarčedoli planira se zaklati oko 1000 kurbana (ovnova) koje su vjernici uplatili za potrebe ishrane učenika Gazi Husrev-begove medrese.

S obzirom da Kurban bajram, u narednih nekoliko godina, ulazi u ljetni period kada su visoke temperature, nametnula se potreba za ugradnjom rashladne komore za čuvanje kurbanskog mesa. Završetkom ovog projekta nastavlja se kontinuirano unapređenje infrastrukture na Vakufskom imanju u cilju poboljšanja uslova za realizaciju kurbanske akcije.