Vijesti i aktuelnosti

Obavijest o početku rada “Škole programiranja”

Udruženje matematičara Kantona Sarajevo (UM KS) u saradnji sa udruženjem BIT Alijansa za informacione tehnologije i Odsjekom za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pokreću Školu programiranja:

  • Škola programiranja počinje sa radom 04.03.2017. godine i traje do 03.06.2017. godine (24 školska časa);

  • Nastava će se odvijati na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, subotom od 14h00 do 16h00. Sve eventualne izmjene će biti oglašene na web stranici umks.pmf.unsa.ba;

  • Pravo prijave imaju učenici od sedmog do devetog razreda osnovne škole i učenici srednjih škola iz BiH;

  • Broj mjesta je ograničen (osnovne škole 20 mjesta i srednje škole 40 mjesta);

  • Cilj škole je upoznati učenike sa osnovama programiranja kroz programse jezike Python i C++;

  • Svaki učenik će imati obezbjeđen računar za rad;

  • Prijave se vrše od 07.02.2017. godine do 22.02.2017. godine;

  • Spisak polaznika će biti objavljen na web stranici Udruženja najkasnije do 24.02.2017. godine;

-Kotizacija za pohađanje škole programiranja po jednom učeniku je 120,00KM za članove UM KS. Učenici koji nisu članovi UM KS treba da se učlane u Udruženje prije početka nastave, a potrebne informacije se nalaze na http://umks.pmf.unsa.ba/Pristupanje-udruzenju.html;

  • Uplata kotizacije, za učenike koji budu primljeni u školu programiranja, se vrši na žiro račun UM KS: 1610000156600012 kod Raiffeisen banke dd Sarajevo najkasnije do 02.03.2017. godine sa naznakom “Za školu programiranja”;

Prijave se popunjavaju preko linka nalazi na web stranici UM KS umks.pmf.unsa.ba.

Nastavu će izvoditi bivši i sadašnji uspješni studenti Odsjeka za matematiku (zlatne i srebrene značke), asistenti i profesori Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta.

Link za prijavu

[gview file=”http://www.medresa.ba/wp-content/uploads/2017/02/Skola-programiranja-2017-Informacije.pdf”]

[gview file=”http://www.medresa.ba/wp-content/uploads/2017/02/Plani-i-program-skole-2017.pdf”]