Vijesti i aktuelnosti

Popravni ispit za učenike četvrtog razreda sa jednom slabom ocjenom, maturski ispiti za redovne i vanredne učenike, ispiti za vanredne učenike

Popravni ispit za učenike IV razreda sa jednom slabom ocjenom na kraju II polugodišta školske 2016/2017. godine

  • Petak, 12.05.2017. godine u 14:00 sati.

Napomena: Prijave za polaganje popravnog ispita dostaviti u sekretarijat na dan polaganja ispita.

[wc_divider style=”dotted” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

Maturski ispiti za redovne i vanredne učenike u školskoj 2016./2017. godini

  • Ponedjeljak, 15.05.2017. godine: odbrana maturskih radova u 14:00 sati,
  • Utorak, 16.05.2017. godine: pismeni ispit iz bosanskog jezika u 10:00 sati,
  • Srijeda, 17.05.2017. godine: pismeni ispit iz arapskog jezika u 10:00 sati,
  • Četvrtak, 18.05.2017. godine: usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.
  • Petak, 19.05.2017. godine: usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

Napomena: Prijave i uplate (uplata za vanredne) za polaganje maturskih ispita dostaviti u sekretarijat do 12.05.2017. godine.

[wc_divider line=”single” margin_top=”” margin_bottom=””]

Razredni ispiti za vanredne učenike u školskoj 2016./2017. godini

  • I razred, ponedjeljak 22.05.2017. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),
  • II razred, utorak 23.05.2017. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),
  • III razred, srijeda 24.05.2017. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),
  • IV razred, četvrtak 25.05.2017. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

Napomena: Prijave i uplate za polaganje vanrednih ispita dostaviti u sekretarijat do 18.05.2017. godine.