Vijesti i aktuelnosti

Maturanti Gazi Husrev-begove medrese na ekskurziji u Istanbulu

U periodu od 23.4. do 30.4.2017. godine maturanti Gazi Husrev-begove medrese izveli su edukativnu ekskurziju u Tursku. U navedenom vremenu posjetili su Istanbul sa jednodnevnim izletom u Bursu i posjetom Edirnama.

Polazak iz Sarajeva bio je u nedjelju 23.4.2017. godine u 16:00 sati i kroz Srbiju i Bugarsku stigli su u Istanbul, u ponedjeljak, oko 15 sati.

U utorak je, preko Bosforskog mosta, organiziran prelazak u Malu Aziju, posjeta vidikovcu Čamlidža, posjeta djelu grada Ejup, razgledanje džamije, turbeta i posjeta mezarju gdje je pokopan Husein kapetan Gradaščević, te posjeta turbetu Mehmed-paše Sokolovića i na kraju fakultativna vožnja brodom po Bosforu.

U srijedu je organizirano razgledanje grada u pratnji stručnog vodiča: Plava džamija, Ataturkov most, Kapali čaršija, Top-kapi Saraja i Aja Sofija.

U četvrtak je organiziran jednodnevni izlet u Bursu dok je petak bio predviđen za slobodne aktivnosti.
U subotu u jutarnjim satima krenuli su nazad sa planiranom pauzom u Edirnama gdje su klanjali podne-namaz i obavili dvosatno razgledanje grada.

U večernjim satima stigli su na bugarsku granicu a tokom noći prešli Srbiju.

U jutarnjim satima u nedjelju stigli su u Sarajevo.

Zahvaljujemo se osoblju firme PPUD Karupović iz Travnika koji su se pobrinuli da se naši maturanti i profesori ugodno osjećaju, a posebno stručnom vodiču gospodinu Damiru Skopljaku.

U pratnji učenika bili su profeori: Behija Durmišević, Muška Memišević, Maida Vuković, Omer Zulić i Hadžib Šišić.