Vijesti i aktuelnosti

Posjeta Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku

U ponedjeljak, 02. oktobra, 2017. godine, članovi menadžmenta naše škole, direktor hfz. mr. Mensur Malkić, pomoćnik direktora za nastavu Halim Husić i pomoćnik direktora za internat mr. Dževad Pleh posjetili su Elči Ibrahim-pašinu medresu u Travniku.

Primili su ih, uvijek dobri domaćini, direktor mr. Dževdet Šošić sa pomoćnicima direktora Safetom Durgutijem i Kemalom Avdagićem.

Tokom posjete domaćini su upoznali predstavnike naše škole sa organizacijom rada i materijalno-tehničkim sredstvima Elči Ibrahim-pašine medrese, pokazavši im novoizgrađene objekte muškog i ženskog internata.

Direktor se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu i uspješnoj saradnji dvaju medresa i predao direktoru Šošiću tri primjerka monografije „Gazi Husrev-begova medresa – 480 godina“ za potrebe školske biblioteke Elči Ibrahim-pašine medrese.