Vijesti i aktuelnosti

Hafiz Ahmed Hamidović, učenik trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, osvojio 1. mjesto na Internacionalnom takmičenju u hifzu Kurʼana „Kralj Abdu-l-Aziz“ u Mekki

Na Internacionalnom takmičenju u hifzu Kurʼana „Kralj Abdu-l-Aziz“ koje se održavalo u Haremi-šerifu u Mekki, od 04. do 11. oktobra 2017. godine, Bosnu i Hercegovinu predstavljala su dvojica takmičara: hfz. Ahmed Hamidović i hfz. Abdurahman Tabaković.

Hafiz Ahmed Hamidović, osvojivši 1. mjesto u kategoriji Hifz 5 džuzova, upisao se u red najboljih takmičara iz Bosne i Hercegovine koji su se do sada takmičili u ovoj kategoriji. Do sada je to pošlo za rukom samo hafizu Adnanu Maatiju, koji je, prije dvije godine, također osvojio 1. mjesto u ovoj kategoriji, kao maturant Gazi Husrev-begove medrese.

Hafiz Ahmed sin Hamida i Maide, rođen je 29. juna 2000. godine u Sarajevu. Arapsko pismo naučio je sa četiri i po godine. 01. maja 2005. godine počeo je učiti hifz pred majkom Maidom, pred kojom je naučio najveći dio Kurʼana. Četiri godine učio je hifz pred hafizom Sabihom Hasković. Tri godine učio je Kurʼan kod šejha Sadik Ammara u džamiji „Kralj Fahd“. Kao muhaffiz za komisiju ga je pripremio hfz. Alija Rahman. Hifz je polagao pred Hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice, od 16. do 30. decembra 2013. godine u Gazi Husrev-begovom mektebu u Sarajevu. Hafisku diplomu uručio mu je mr. hfz. Mensur ef. Malkić, u svojstvu izaslanika reisu-l-uleme, 01. marta 2014. godine u džamiji „Kralj Fahd“. Gazi Husrev-begovu medresu upisao je 2015. godine, sada je učenik trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese.

Hafiz Ahmed Hamidović, prošle godine, kao učenik drugog razreda Gazi Husrev-begove medrese, osvojio je 3. mjesto u kategoriji Hifz 15 džuzova na Prvom regionalnom takmičenju hafiza balkanskih zemalja, održanom u Sarajevu. Također, 2016. godine, u Sarajevu, osvojio je 2. mjesto u kategoriji Hifz 15 džuzova na 11. takmičenju u hifzu Kur’ana u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Fondacije „Hifz Časnog Kur’ana“ a u saradnji sa Svjetskom organizacijom za hifz Kur’an-i kerima iz Džedde. Iste godine osvojio je 1. mjesto, na 23. međunarodnom takmičenju učača Kur’ana u Zagrebu, u kategoriji Hifz 15 džuzova Kur’ana.

Uspjeh hafiza Ahmeda, osim što je njegov lični uspjeh, to je ujedno prizanje i njegovim muhaffizima, profesorima kiraeta, priznanje njegovoj školi Gazi Husrev-begovoj medresi i cijeloj Bosni i Hercegovini.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+