Vijesti i aktuelnosti

Posjeta sajmu obrazovanja

U petak, 8.12.2017.godine, jedan broj učenika drugog razreda posjetio je sajam obrazovanja u Domu mladih u Sarajevu.

Učenici su tokom ove posjete imali priliku da se upoznaju sa raznim eksperimentima iz oblasti fizike te da se pobliže upoznaju sa fizikom kao naukom. Učenici su takođe prisustvovali i predavanju o značaju fizike u modernom svijetu.

Voditelj aktivnosti: Elma Macić, prof. fizike