Vijesti i aktuelnosti

Katalog pitanja za prijemni ispit u medresama IZ u BiH 2018.

U prilogu je Katalog pitanja za prijemni ispit iz Bosanskog jezika i književnosti, Engleskog jezika i Matematike prijemni ispit u medresama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

[gview file=”http://medresa.ba/preuzimanja/katalozi2018/Katalog%20pitanja%20iz%20Bosanskog%20jezika%20i%20knji%C5%BEevnosti%20za%20prijemni%20ispit%20u%20medresama%20IZ%20u%20BiH%202018.pdf”]

[gview file=”http://medresa.ba/preuzimanja/katalozi2018/Katalog%20pitanja%20iz%20Engleskog%20jezika%20za%20prijemni%20ispit%20u%20medresama%20IZ%20u%20BiH%202018.pdf”]

[gview file=”http://medresa.ba/preuzimanja/katalozi2018/Katalog%20zadataka%20iz%20Matematike%20za%20prijemni%20ispit%20u%20medresama%20IZ%20u%20BiH%202018.pdf”]