Vijesti i aktuelnosti

Tribina Susreti sa…: Bajro Perva, književnik

U četvrtak, 13. decembra 2018. godine, u sklopu tribine „Susreti sa…“, u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese, učenicima je predstavljena knjiga “Zulija” autora Bajre Perve.

Poema „Zulija“ je posvećena svim majkama, sestrama i suprugama bošnjakinjama koje su u toku agresije izgubile svoje najmilije i predstavlja svojevrstan doprinos kulturi sjećanja.

O knjizi jegovorio autor Bajro Perva, a moderator Tribine bio je Mirzet Hamzić, profesor bosanskog jezika i književnosti u Gazi Husrev-begovoj medresi. Odlomke iz knjige čitale su učenice članice recitatorske sekcije u našoj školi.

Bajro Perva rođen je 16.08.1954. godine u Jaseniku kod Konjica. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a potom Gazi Husrev-begovumedresu u Sarajevu. Završio je, također, novinarsku školu na Jugoslovenskom institutuu za novinarstvo. Završio je studij komunikologije i stekao akademsko zvanje diplomirani komunikolog. Gotovo tri godine bio je imam, hatib i muallim u Tekijskoj džamiji u Konjicu. Potom prelazi u Redakciju lista Preporod gdje i danas radi. Objavio je osam knjiga. Urednik Zemzema bio je u periodu 1975-1976. godine.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+