Vijesti i aktuelnosti

Promocija Medrese u Kiseljaku

U utorak, 2. aprila 2019. godine upriličena je promocija Gazi Husrev-begove medrese u Kiseljaku. Promociju su održale učenice naše škole Behlil Amila i Mušanović Merjema zajedno sa profesoricom Jasminom Šećerović-Botonjić. 

Gazi Husrev-begova medresa predstavljena je devetim razredima O.Š. “Kiseljak 1” Bilalovac, O.Š. “Kiseljak 1” Gromiljak i O.Š. “Kiseljak 1” Kiseljak.

Deveti razredi spomenutih škola su tokom promocije, pored prikazivanja promotivnog filma o našoj školi, bili upoznati sa historijatom, sekcijama, radom, vannastavnim aktivnostima, uspjesima kao i raznim mogućnostima koje se stječu završetkom Gazi Husrev-begove medrese.

Posebnu zahvalu upućujemo direktoru O.Š. “Kiseljak 1” Merhemić Nerminu na ljubaznom gostoprimstvu.