Vijesti i aktuelnosti

Maturski ispiti za redovne i vanredne učenike i razredni i predmetni ispiti za vanredne učenike u junskom ispitnom roku

Maturski ispiti za redovne i vanredne učenike u junskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine

Ponedjeljak, 10.6.2019. godine:  odbrana maturskih radova u 14:00 sati,

Utorak, 11.6.2019. godine: pismeni rad iz bosanskog jezika u 14:00 sati,

Srijeda, 12.6.2019. godine: pismeni rad iz arapskog jezika u 14:00 sati,

Četvrtak, 13.6.2019. godine: usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

Petak, 14.6.2019. godine, usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

Napomena: Prijave za polaganje maturskih ispita (svi maturanti su obavezni podnijeti prijavu za polaganje mature) dostaviti u sekretarijat od 27.5. do 31.5.2019. godine.

***

Razredni i predmetni ispiti za vanredne učenike u junskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine

I razred, ponedjeljak 17.6.2019. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

II razred, utorak 18.6.2019. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

III razred, srijeda 19.6.2019. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

IV razred, četvrtak 20.6.2019. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

Napomena: Prijave i uplate za polaganje vanrednih ispita dostaviti u sekretarijat od 10. do 14.6.2019. godine.