Vijesti i aktuelnosti

Popravni maturski ispit za učenike koji su upućeni na polaganje popravnog ispita u junskom roku školske 2018/19. godine

Učenici koji su upućeni na polaganje popravnog ispita iz jednog ili dva predmeta koji se polažu na maturi mogu, u skladu sa članom 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja mature u medresama, odabrati da popravni ispit polažu u srijedu, 26. juna 2019. godine prema sljedećem rasporedu:

– pismeni rad iz bosanskog i arapskog jezika u 11:00 sati, 

– usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

Prijave za polaganje popravnih maturskih ispita dostaviti u sekretarijat do  petka, 21.6.2019. godine