Vijesti i aktuelnosti

Direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. Mensur Malkić doktorirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

U srijedu, 19. juna 2019. godine, hfz. mr. Mensur Malkić, direktor Gazi Husrev-begove medrese i prvi imam i hatib Begove džamije odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pred Komisijom u sastavu: prof.dr. Enes Karić, predsjednik, prof.dr. Dževad Šošić, mentor i prof.dr. Halil Mehtić, član,  pod naslovom: „Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija“ i stekao akademsku titulu doktor islamskih nauka u oblasti kiraeta.

Dr. hfz. Mensur Malkić rođen je 11.05.1970. godine u Gornjim Dubravama, Živinice.  Gazi Husrev-begovu medresu završio 1988., na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao 1997. godine. Pred hafiskom komisijom Rijaseta Islamske zajednice hifz položio 2001. godine. Specijalizaciju iz oblasti Islamska kultura i civilizacija obavio na Univerzitetu u Kairu 2008. godine. Postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu završio 2012. godine i stekao zvanje magistar islamskih nauka (oblast kiraeta). Završio intenzivni naučni kurs pri Upravi islamskih studija Ministarstva vakufa i islamskih pitanja u Državi Kuvajt 2014. godine. U periodu od 1991. do 1998. godine radio kao imam, hatib i muallim u Tuzli, Bugojnu i Sarajevu. Od 1998. godine do danas radi kao profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi. Od 2006. godine obavlja dužnost prvog imama i hatiba Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu. Od 1995. godine uči hafiske mukabele u Begovoj džamiji. Član Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 2006. godine i predsjednik Komisije za vjersko djelovanje pri Saboru Islamske zajednice u periodu od 2014. do 2018. godine. Član Komisije Rijaseta IZ u BiH za polaganje hifza od 2001. godine. Vodi sekciju hifza u Gazi Husrev-begovoj medresi i do sada kao muhaffiz izveo 30 hafiza. Učesnik i pobjednik brojnih međunarodnih takmičenja učača Kur'ana, među kojima se izdvajaju 1. mjesto na Evropskom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu 1996. godine i 6. mjesto na Svjetskom takmičenju učača Kur'ana u Kairu 1996. godine. Dr. hfz. Mensur Malkić autor je brojnih članaka objavljenih u Preporodu, Glasniku, Takvimu, Novom Muallimu i Analima Gazi Husrev-begove biblioteke. Autor knjige Hafiz Ćamil Silajdžić – život i djelo. Na funkciju direktora Gazi Husrev-begove medrese imenovan je 8. oktobra, 2015. godine.

Doktoratom direktora Malkića Gazi Husrev-begova medresa je postala bogatija za još jednog doktora nauka, nakon hfz. dr. Behije Durmišević i hfz. dr. Đevada Hrvačića.