Vijesti i aktuelnosti

Savjetovanje menadžmenta medresa i gimnazija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu je, u periodu od 28. do 30. juna 2019. godine, bila domaćin Savjetovanja menadžmenta medresa i gimnazija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta. Savjetovanju su, pored direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta prof. dr. Dževada Hodžića i stručne saradnice Lejle Bektaš, prisustvovali direktori, pomoćnici direktora i sekretari: Behram-begove medrese iz Tuzle, Elči Ibrahim-pašine medrese iz Travnika, Medrese Džemaludin Čaušević iz Cazina, Medrese Osman-ef. Redžović iz Velikog Čajnog, Karađoz-begove medrese iz Mostara, Medrese Gazi Isa-beg iz Novog Pazara i Islamske gimnazije dr. Ahmed Smajlović iz Zagreba.

Na početku radnog dijela Savjetovanja prisutnima se, u ulozi domaćina, obratio i uputio riječi dobrodošlice direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. dr. Mensur Malkić, a potom, u ulozi organizatora Savjetovanja, i direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta prof. dr. Dževad Hodžić.

Na početku radnog dijela Savjetovanja prisutnima se, u ulozi domaćina, obratio i uputio riječi dobrodošlice direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. dr. Mensur Malkić, a potom, u ulozi organizatora Savjetovanja, i direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta prof. dr. Dževad Hodžić.

Tokom radnog dijela raspravljalo se o prijedlozima okvirnog kalendara za školsku 2019/2020. godinu (Halim Husić, pomoćnik direktora za nastavu u Gazi Husrev-begovoj medresi), modalitetima razmjene učenika i profesora između medresa (Mensur Husić, pomoćnik direktora za nastavu u Behram-begovoj medresi), izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja mature u medresama (Benaris Šehić, sekretar Gazi Husrev-begove medrese), te izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa medresa (prof. dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta). Podnesena je informacija o udžbenicima za učenike medresa, te naglašena obaveza odgojno-obrazovnih ustanova da traže saglasnost na prijem nastavnog i odgajateljskog osoblja od Rijaseta Islamske zajednice.  Na kraju radnog dijela Savjetovanja podnesen je izvještaj o prijemu učenika u prvi razred medresa u školskoj 2019/2020. godini.

Nakon radnog dijela Savjetovanja, u subotu 29. juna, domaćini su organizirali izlet na Igman i Bjelašnicu tokom kojeg su učesnici Savjetovanja posjetili Ratnu džamiju na Igmanu, a u nedjelju, 30. juna, organiziran je i izlet na vakufskom imanju na Jarčedolima.