Vijesti i aktuelnosti

Obavijest o upisu u školsku 2019/20. godinu

[wc_box color=”warning” text_align=”left”]

Upis učenika i učenica u školsku 2019/20. godinu i prijem u internat obavit će se u nedjelju, 01. septembra 2019. godine od 9:00 sati.[/wc_box]

Upis učenica će se obavljati u zgradi ženskog odjeljenja u ulici Hamdije Kreševljakovića 58., a učenika u zgradi muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u ulici Sarači 49.

 

Učenici i učenice su prilikom upisa obavezni:

  • učenici prvog razreda, koji su polagali prijemni ispit, dostaviti dokumentaciju koja im je vraćena prilikom polaganja prijemnog ispita,
  • učenici koji su završili osnovnu školu u inostranstvu ili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države obavezni su dostaviti rješenje o nostrifikaciji inostrane svjedodžbe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
  • učenici strani državljani obavezni su najkasnije do 15.08.2019. godine podnijeti zahtjev za produženje boravka u Bosni i Hercegovini,
  • učenici sa prebivalištem izvan Kantona Sarajevo obavezni su za vrijeme boravka u internatu imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu kantona iz kojeg dolaze.
  • učenici koji borave u internatu obavezni su dostaviti ljekarski nalaz brisa nosa i grla iz doma zdravlja u kojem se vodi karton učenika,
  • uplatiti upisninu u iznosu od 50 KM i naknadu za prvi mjesec boravka u internatu u iznosu od 170 KM,
  • izmiriti obaveze (učenici II, III i IV razreda) prema internatu iz prethodne školske godine.

 

Preporučujemo roditeljima i učenicima da prilikom upisa preuzmu od odjeljenskih starješina potvrde o redovnom školovanju za rješavanje socijalno-statusnih pitanja (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak i dr.).

Ostale informacije učenici prvog razreda i njihovi roditelji dobit će na roditeljskom sastanku koji će biti održan na dan upisa, poslije podne-namaza, u zgradi muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese u ulici Sarači 49.

[wc_highlight color=”yellow”]Nastava će početi u ponedjeljak, 02. septembra 2019. godine.[/wc_highlight]

 

Učenicima i nastavnicima želimo uspješnu školsku 2019/20. godinu.

Direkcija