Vijesti i aktuelnosti

Nagrađeni učenici za postignute rezultate na Balkanskom takmičenju učenika medresa u hifzu i lijepom učenju Kur'ana u Prištini

U utorak, 5. novembra 2019. godine, direktor Gazi Husrev-begove medrese hfz. dr. Mensur Malkić upriličio je prijem za učenike Gazi Husrev-begove medrese koji su učestvovali i ostvarili zapažene rezultate na Balkanskom takmičenju učenika medresa u hifzu i lijepom učenju Kur'ana (Tilawet) koje je održano u Prištini, u vremenu od prvog do trećeg novembra, u organizaciji Islamske zajednice Kosova.

Prijemu su prisustvovali i profesori kiraeta hfz. Omer Zulić i hfz. Mensud Đulović.

Direktor je čestitao i uručio nagrade učenicima:u

–  Muhamedu Vehabu za osvojeno prvo mjesto u kategoriji hifz Amme džuza,

  • Bilalu Hamidoviću za osvojeno prvo mjesto u kategoriji hifz 5 džuzeva,

  • Ahmedu Šadinliji za osvojeno prvo mjesto u kategoriji Tilawet,

  • Abderrahmanu Abdelmonemu za osvojeno drugo mjesto u kategoriji hifz 3 džuza.