Vijesti i aktuelnosti

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

U utorak, 24. decembra 2019. godine, direktor Gazi Husrev-begove medrese, hfz. dr. Mensur Malkić, sa pedagogom prof. Sabahetom Ahmetagić, upriličio je susret sa učenicama i učenicima Medrese bez jednog ili oba roditelja.

Direktor Medrese uručio novčane pomoći učenicima bez jednog ili oba roditelja

Tokom razgovora sa učenicima direktor Malkić se interesovao za rezultate u učenju i vladanju koje su ostvarili u prvom polugodištu tekuće školske godine. Poručio im je da budu dobri i marljivi učenici i čestiti ljudi sa kojima će se njihovi roditelji ponositi na oba svijeta. Podsjetio ih je na obavezu lijepog postupanja prema živim roditeljima i iskazivanja dobročinstva prema njima, kazavši:

„Budite dobri ljudi koji su predani Allahu, dž.š. Slušajte vaše žive roditelje i činite im dobročinstvo, neka vam je na umu uvijek da je u našoj tradiciji i to da se naših umrlih roditelja sjećamo dovama i učenjem Kurʼana. Muhammed, a.s., je rekao: „Na Sudnjem danu za pojedinim osobama će ići dobra djela (sevabi) veliki poput brda, pa će se ta osoba zapitati: ‘Šta je ovo?’ Tada će mu se reći: „Ovo su sevabi od molbi (dova) tvog djeteta kojim je molio (Allaha) da ti oprosti grijehe.“

hfz. dr. Mensur Malkić, direktor

Pedagog Sabaheta Ahmetagić je podsjetila da se radi o vrijednim učenicama i učenicima koji su često primjer drugima. Naglasila je spremnost Škole da im, u okviru mogućnosti, pruži pomoć i podršku.

Direktor je iskoristio priliku i uručio im poklone, kao znak stalne brige i podrške koju Medresa pruža svojim učenicima.