Vijesti i aktuelnosti

Kurbani 2020.

Foto: Ilustracija

U Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu možete izvršiti uplatu za kurban po cijeni od 350.-KM (uplate isključivo u KM).

Uplate na blagajni Medrese svakim danom od 08:00 do 21:00 sati.

Posljednji dan za uplate je četvrtak, 30. juli 2020. godine.

Više informacija možete dobiti pozivom na broj +387 (33) 534 888.

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE PREKO RAČUNA U BIH
BANKA: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO
RAČUN: 1602005500015065
SVRHA UPLATE: KURBAN ZA GAZI HUSREV-BEGOVU MEDRESU