Vijesti i aktuelnosti

Obavijest o početku školske 2020/2021. godine za učenike i učenice Gazi Husrev-begove medrese

Foto: Ilustracija

Početak školske godine i model realizacije nastave u periodu od 1. do 14. septembra 2020. godine

Školska 2020/2021. godina počinje u utorak, 1. septembra 2020. godine. Nastava u prve dvije sedmice školske 2020/2021. godine, prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, odvijat će se prema sljedećem modelu:

Za sve učenike od I do IV razreda nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po online modelu po kojem je realizirana nastava u drugom polugodištu školske 2019/2020. godine. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenja nastave u srednjim školama Kantona Sarajevo, o čemu će učenici i učenice Medrese biti blagovremeno obaviješteni.

U prve dvije nastavne sedmice, odnosno u periodu od 01. do 14.9.2020. godine, u drugom, trećem i četvrtom razredu Medrese profesori neće realizirati nove nastavne sadržaje, nego će učenike upoznati sa nastavnim planom i programom i ponavljati gradivo iz prethodnog razreda. U skladu sa prethodno navedenim, nastavnici će planirati godišnji i mjesečni plan i program rada.

Prijem i upis učenika II, III i IV razreda u školsku 2020/2021. godinu

Prijem i upis učenika II-IV razreda (drugog, trećeg i četvrtog razreda) Gazi Husrev-begove medrese organizirat će se u ponedjeljak, 31.8.2020. godine, prema sljedećem rasporedu:

IV RAZRED

  • učenici IV razreda (odjeljenja IVa i IVb) u zgradi muškog odjeljenja u ulici Sarači 49 u 9,00 sati.
  • učenice IV razreda (odjeljenja IVb, IVc i IVd) u zgradi ženskog odjeljenja u ulici Hamdije Kreševljakovića 58 u 9,00 sati.

III RAZRED

  • učenici III razreda (odjeljenja IIIa i IIIb) u zgradi muškog odjeljenja u ulici Sarači 49 u 10,30 sati.
  • učenice III razreda (odjeljenja IIIb, IIIc i IIId) u zgradi ženskog odjeljenja u ulici Hamdije Kreševljakovića 58 u 10,30 sati.

II RAZRED

  • učenici II razreda (odjeljenja IIa i IIb) u zgradi muškog odjeljenja u ulici Sarači 49 u 12,00 sati.
  • učenice II razreda (odjeljenja IIb, IIc i IId) u zgradi ženskog odjeljenja u ulici Hamdije Kreševljakovića 58 u 12,00 sati.

Epidemiološke mjere

Prijemu i upisu će prisustvovati isključivo učenici i učenice II, III i IV razreda (roditelji ne mogu ulaziti u zgradu) uz poštivanje epidemioloških mjera koje je propisao Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u zgradu, obavezno nošenje maske za vrijeme boravka u zatvorenom prostoru i poštivanje fizičke distance).

Upisnina

Učenici II-IV razreda obavezni su razrednom starješini uplatiti upisninu za školsku 2020/2021. godinu u iznosu od 50.-KM i izmiriti eventualna dugovanja za boravak u internatu iz prethodne školske godine.

Potvrde o školovanju

Učenici II, III i IV razreda trebaju iskoristiti priliku da od razrednika preuzmu potrebne potvrde o redovnom školovanju u školskoj 2020/2021. godini u svrhu regulisanja statusnih pitanja (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak i dr.)


Prijem i upis učenika I razreda u školsku 2020/2021. godinu

Prijem i upis učenika I razreda Gazi Husrev-begove medrese organizirat će se u utorak, 01.9.2020. godine, prema sljedećem rasporedu:

Epidemiološke mjere

Prijemu i upisu će prisustvovati isključivo učenici i učenice prvog razreda i po jedan roditelj uz svakog učenika i učenicu uz poštivanje epidemioloških mjera koje je propisao Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u zgradu, obavezno nošenje maske za vrijeme boravka u zatvorenom prostoru i poštivanje fizičke distance).

Dokumentacija za upis

Učenici i učenice prvog razreda koji nisu dostavili dokumentaciju nakon objavljivanja rezultata upisa (svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole, uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole i izvod iz matične knjige rođenih) obavezni su navedene dokumente predati razredniku prilikom upisa.

Pristupni podaci za praćenje online nastave i elektronskog dnevnika

Prilikom prijema i upisa učenika prvog razreda razrednici će podijeliti učenicima pristupne podatke za pristup online platformi putem koje će pratiti online nastavu, a roditeljima učenika prvog razreda pristupne podatke za pristup elektronskom dnevniku u cilju praćenja redovnosti pohađanja nastave i uspjeha u učenju i vladanju učenika.

Upisnina

Učenici I razreda obavezni su razrednom starješini uplatiti upisninu za školsku 2020/2021. godinu u iznosu od 50.-KM.

Raspored časova i spisak udžbenika

Raspored časova redovne nastave i spisak udžbenika će biti blagovremeno objavljen na web stranici Medrese.

Obaveza nostrifikacije inostranih svjedodžbi

Učenici i učenice prvog razreda koji su završili osnovnu školu u inostranstvu ili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, po nastavnom planu i programu druge države, obavezni su dostaviti razredniku rješenje o nostrifikaciji inostrane svjedodžbe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo bez kojeg neće moći biti upisani u prvi razred. (Obrazac zahtjeva za nostrifikaciju inostranih svjedodžbi).

Potvrde o školovanju

Također, učenici prvog razreda trebaju iskoristiti priliku da od razrednika preuzmu potrebne potvrde o redovnom školovanju u svrhu regulisanja statusnih pitanja (zdravstveno osiguranje, stipendija, dječiji doplatak i dr.).

Za sve ostale informacije učenici i učenice mogu kontaktirati razrednike nakon upisa u školsku 2020/2021. godinu.

Sarajevo, 24. avgust 2020. godine

dr. hfz. Mensur MALKIĆ, direktor