Vijesti i aktuelnosti

Protokol o postupanju u medresama u kriznim situacijama prouzrokovanim koronavirusom

dr. hfz. Mensur Malkić

Na temelju odredbe člana 17. i člana 34. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, a u skladu s članom 77. Pravila medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i HErcegovini na svojoj 26. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 15. muharrema 1442. h.g., odnosno 3. septembra 2020. godine, na prijedlog Uprave za obrazovanje i nauku, donio je sljedeći:

PROTOKOL

o postupanju u medresama u kriznim situacijama prouzrokovanim koronavirusom

(organizacija i realizacija nastave, odgojnog rada i boravka učenika u medresama Islamske zajedniceu Bosni i Hercegovini u vrijeme pojave i širenja koronavirusa – COVID-19)

Protokol o postupanju u medresama u kriznim situacijama prouzrokovanim koronavirusom možete preuzeti OVDJE.