Vijesti i aktuelnosti

Abdurahman Hadžić položio hifz

Abdurahman Hadžić položio hifz

U ponedjeljak, 16. novembra 2020. godine, pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posljednje sure Časnog Kur'ana proučio je Abdurahman Hadžić, sin Selmira i Edine iz Doboj Istoka i time stekao titulu hafiza Kur'ana.

Abdurahman Hadžić položio hifz

Abdurahman Hadžić rođen je u Medini 11. decembra 2000. godine. Završio je Osnovnu školu “Brijesnica” u Brijesnici Velikoj a zatim ove godine i Gazi Husrev-begovu medresu kao odličan učenik. Trenutno je student Fakulteta islamskih nauka, smjer Islamska teologija. Hifz je učio pred svojim profesorom kiraeta hafizom Omerom Zulićem koji je u 2020. godini izveo četiri kandidata ka časnoj hafiskoj tituli.

Abdurahman Hadžić položio hifz

Polaganje hifza je trajalo od 02. do 16. novembra 2020. godine pred hafiskom komsijom u sastavu: kurra hafiz dr. Dževad ef. Šošić, predsjednik; hafiz dr. Đevad ef. Hrvačić, član; hafiz dr. Muhamed ef. Čajlaković, član i hafiz mr. Abdul-Aziz ef. Drkić, član.

Abdurahman Hadžić položio hifz