Vijesti i aktuelnosti

Raspored i sastav ispitnih komisija za odbranu maturskih radova i polaganje maturskih ispita

Razredni, predmetni i maturski ispiti za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine

MATURA – JUNI, 2021. GODINE

Sastav ispitnih komisija za odbranu maturskih radova

Ponedjeljak, 24. 05. 2021. godine u 14:00 – (kabineti i učionice u zgradi muškog odjeljenja)

Kabinet 131

 1. Maida Ćerimović
 2. Mirzet Hamzić (9)
 3. Edin Balta (1)

Kabinet 132

 1. Almin Mahmutović (6)
 2. Hedija Jusupović (3)
 3. Senaida Gerin

Kabinet 133

 1. Merima Erkočević (13)
 2. Emina Čuturić Brkić
 3. Edib Kafadar

Kabinet historije

 1. Selma Ćerimagić (8)
 2. Hajrudin Mešić (4)
 3. Lejla Fulurija

Kabinet hemije

 1. Mensud Đulović (7)
 2. Mensur Kerla (4)
 3. Omer Zulić

Kabinet matematike

 1. Vedad Jupić (8)
 2. Jasmina Šećerović Botonjić (6)
 3. Almedina Bojić Rizvić

Kabinet 134

 1. Naser Mehmedović (6)
 2. Almedina Ćelebić (4)
 3. Elma Macić (2)

Učionica IVd

 1. Muhamed Mehanović (9)
 2. Salih Haušić (2)
 3. Behija Durmišević (2)

Učionica IVa

 1. Đevad Hrvačić (6)
 2. Elmir Mašić (5)
 3. Nedžad Ćeman

Učionica IVb

 1. Seida Mustafić (3)
 2. Merima Pecar (4)
 3. Amina Memišević (6)

Učionica Ib

 1. Omer Dervišević (10)
 2. Džanita Resić (1)
 3. Dževad Hećo (2)

Sastav ispitnih komisija za polaganje maturskih ispita

BOSANSKI JEZIK – 25.5.2021. godine, u 10:00 sati

 1. Mirzet Hamzić, predsjednik
 2. Maida Ćerimović, ispitivač
 3. Edin Balta, član

ARAPSKI JEZIK – 25.5.2021. godine, u 14:00 sati

 1. Emina Čuturić Brkić, predsjednik
 2. Hedija Jusupović, ispitivač
 3. Senaida Gerin, član

FIKH – 26. i 27.5.2021. godine, u 14:00 sati

 1. Behija Durmišević, predsjednik
 2. Đevad Hrvačić, ispitivač
 3. Salih Haušić, član

KIRAET – 26. i 27.5.2021. godine, u 14:00 sati

 1. Omer Zulić, predsjednik
 2. Mensud Đulović, ispitivač
 3. Lejla Fulurija, član

ISPITNI ODBOR

 1. Mensur Malkić, predsjednik,
 2. Halim Husić, zamjenik,
 3. Hadžib Šišić, sekretar,
 4. Mirzet Hamzić, član – ispitivač,
 5. Hedija Jusupović, član – ispitivač,
 6. Đevad Hrvačić, član – ispitivač,
 7. Mensud Đulović, član- ispitivač