Vijesti i aktuelnosti

Popravni maturski ispiti za redovne učenike i maturski, razredni i predmetni ispiti za vanredne učenike u junskom roku školske 2020/2021. godine

Razredni, predmetni i maturski ispiti za vanredne učenike u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine

Popravni maturski ispiti za redovne učenike i maturski ispiti za vanredne učenike u junskom roku školske 2020/2021. godine

Ponedjeljak, 14.6.2021. godine:  odbrana maturskih radova u 14:00 sati,

Utorak, 15.6.2021. godine: 

  • pismeni rad iz bosanskog jezika u 10:00 sati,
  • pismeni rad iz arapskog jezika u 12:00 sati,

Srijeda, 16.6.2021. godine: usmeni ispit iz kiraeta i fikha u 14:00 sati.

Napomena: Prijave za polaganje maturskih ispita dostaviti na protokol Medrese od 04.6. do 10.6.2021. godine. 

Razredni i predmetni ispiti za vanredne učenike u junskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine

I razred, ponedjeljak 14.6.2021. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

II razred, utorak 15.6.2021. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

III razred, srijeda 16.6.2021. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

IV razred, četvrtak 17.6.2021. godine u 14:00 sati (pismeni ispiti u 10:00 sati),

Napomena: Prijave i uplate za polaganje vanrednih ispita dostaviti na protokol Medrese od 04. do 10.6.2021. godine.