Vijesti i aktuelnosti

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović i dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta posjetili žensko odjeljenje Gazi Husrev-begove medrese

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović i dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta posjetili žensko odjeljenje Gazi Husrev-begove medrese
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović i dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta posjetili žensko odjeljenje Gazi Husrev-begove medrese

U ponedeljak, 11. oktobra 2021. godine reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović i dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta posjetili su žensko odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese.

Primio ih je direktor Gazi Husrev-begove medrese doc. dr. hfz. Mensur Malkić sa pomoćnikom direktora za internat mr. Dževadom Plehom.

Uz Reisu-l-ulemu i dr. El-Ensarija sastanku su prisustvovali: šef kancelarije reisu-l-uleme Rifat Fetić, direktor Vakufske direkcije dr. hfz. Senaid Zajimović i rukovodilac za projekte u Vakufskoj direkciji Asmir Neimarlija.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović i dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta posjetili žensko odjeljenje Gazi Husrev-begove medrese
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović i dr. Muhammed Ismail el-Ensari, generalni direktor humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta posjetili žensko odjeljenje Gazi Husrev-begove medrese

Direktor Malkić je upoznao dr. El-Ensarija sa historijatom Gazi Husrev-begove medrese, nastavnim planom programom, brojem učenika i učenica koji trenutno pohađaju nastavu, a posebno uslovima u kojima borave i rade učenice u zgradi ženskog odjeljenja Medrese.

U zadnjih nekoliko godina uprava Gazi Husrev-begove medrese uspjela je realizirati projekte rekonstrukcije i adaptacije zgrade muškog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese uz pomoć Islamske zajednice u BiH na čelu sa reisu-l-ulemom dr. Husein-ef. Kavazovićem, Vakufske direkcije na čelu sa direktorom dr. hfz. Senaidom Zajimovićem i uz pomoć donatorskih sredstava iz Kuvajta. Jedan od projekata koje je u potpunosti finansirala humanitarna organizacija En-Nedžat iz Kuvajta bio je projekat opremanja Medrese informatičkom opremom. Nadamo se da ćemo u narednom periodu realizirati i projekat rekonstrukcije i adaptacije zgrade ženskog odjeljenja Medrese, istaknuo je direktor Malkić.

Reisu-l-ulema dr. Husein-ef. Kavazović je iskoristio priliku da se zahvali dr. El-Ensariju na brojnim projektima koje je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini realizirala uz finansijsku pomoć i podršku humanitarne organizacije En-Nedžat iz Kuvajta.