Prijava i upis kandidata u I (prvi) razred JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajvu u školskoj 2020/2021. godini

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom kandidati mogu dobiti na jedinsvenom linku medresasa.edu.ba/upis ili na broj telefona: 033/534-888.

Prijava i upis kandidata u I (prvi) razred

Prijava i upis učenika u prvi razred JU Gazi Husrev-begova medresa u školskoj 2020/2021. godini, koji su osnovnu školu završili izvan Kantona Sarajevo, realizirat će se online, putem službene web-stranice Medrese na jedinstvenom linku: medresasa.edu.ba/upis, u periodu od 1. do 20. juna 2020. godine.

Kandidati za upis u JU Gazi Husrev-begovu medresu neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni.

Kandidati koji su osnovnu školu završili u inostranstvu obavezni su dostaviti i prijevod navedenih dokumenata na bosanski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim kandidata iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju najkasnije osam dana nakon objavljivanja rezultata prijema učenika

izvod iz Konkursa

Online upis

Uz aplikaciju za upis u prvi razred svaki kandidat će na odgovarajući način elektronski (skenirano) priložiti sljedeće dokumente:

  1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  2. uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH ili Bosne i Hercegovine, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Kandidati koji su osnovnu školu završili u Kantonu Sarajevo upisivat će se putem online sistema upisa u skladu s rokovima  (15.6. do 22.6.2020. godine) i uslovima koje je propisalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za sve učenike koji su završili 9. razred u Kantonu Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini.

Kontaktirajte nas u vezi najave ovog događaja

2020-6-1 08:00 2020-5-20 16:00 UTC+2 Prijava i upis kandidata u I (prvi) razred Preliminarni rezultati upisa za sve kandidate bit će objavljeni na web-stranici Medrese: www.medresasa.edu.ba 22.6.2020. godine, odnosno nakon okončanja online upisa učenika iz Kantona Sarajevo. Sarači 49, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dodaj u kalendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×