Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u srednjoj školi i broji četiri člana.
Foto: Ilustracija

O Školskom odboru

Školski odbor srednje škole, srednjoškolskog i školskog centra kao javne ustanove koju je osnovala vjerska zajednica, odnosno crkva samostalno ili sa drugim pravnim ili fizičkim licem broji četiri člana i to: jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Ministarstva, jedan predstavnik vijeća roditelja učenika i jedan predstavnik škole. Predstavnik osnivača je ujedno i predsjednik školskog odbora… Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole i brine se o zakonitom radu škole i njenih organa.

Članovi Školskog odbora

mr. Osman Lavić


Predsjednik Školskog odbora, predstavnik Osnivača (Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini)

Almin Mahmutović, MA


Predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

mr. hfz. Maid-ef. Ibrahimović


Predstavnik Vijeća roditelja učenika JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

hfz. Lejla Fulurija


Predstavnica zaposlenika JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu