O Medresi

Medresa (doslovno: mjeseto gdje se uči, gdje se učenjem odgaja; učilište, škola) u islamskoj kulturi i civilizaciji označava instituciju koja prenosi islam medijem odgoja, znanja, učenja, prosvjećivanja, obrazovanja.
Foto: facebook.com/perfectshoot

Dom nadarenih, učenih i čestitih

Medresa se u islamskoj kulturi i civilizacija, u prvim stoljećima islama, profilirala kao institucija visokog islamskog odgoja i obrazovanja. Medrese nisu jedine, ali jesu uz džamije, najznačajnije i najrasprostranjenije institucije duhovnog obrazovanja u islamskoj kulturi.

Gazi Husrev-begova medresa (njen naziv “Kuršumlija” dao je narod zato jer je prekrivena olovom, tur. kuršum; naziv “Kuršumlija ne nalazi se u Vakufnami niti u tarihu ove medrese; u Vakufnami se ova ova zadužbina naprosto naziva medresa) i stilom svoje gradnje podsjeća na istanbulski Sahn-i Seman, premda su posrijedi manje dimenzije. Gazi Husrev-begova medresa je arhitektonski dragulj Bosne i Sarajeva…

Iz monografije "450 generacija", Sarajevo 2000.

Odlike Medrese

Medresa je srednja vjerska škola. Svoje polaznike (učenike) odgaja i obrazuje u duhu islamskih propisa i na taj način ih osposobljava za nastavak školovanja i usavršavanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

Nastava u medresi traje četiri godine i izvodi se na bosanskom jeziku po Nastavnom programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Medresa je škola internatskog tipa i, u pravilu, svi redovni učenici stanuju u učeničkom domu. Djeluje kao jedinstvena škola s muškim i ženskim odjeljenjima.

JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu je upisana u Registar srednjih škola Kantona Sarajevo pod brojem 37 na strani 37. Spisak srednjih škola upisanih u Registar objavljen je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, br. 9 od 26. aprila 2010. godine.

Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Ciljevi i zadaci odgojno-obrazovnog djelovanja Medrese

Cilj odgoja i obrazovanja učenika u medresi je stjecanje novih znanja, vještina i navika u duhu islama, razvoj psihofizičkih sposobnosti te stjecanje širokog obrazovanja, podizanje nivoa opće, zdravstvene i ekološke kulture, što je preduvjet za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama i za samoobrazovanje.

Zadaci odgoja i obrazovanja u medresi su:

 • stjecanje znanja, vještina i navika iz islamskih i drugih oblasti nauke, tehnike, tehnologije, kulture, umjetnosti i sporta;
 • razvijanje psihofizičkih sposobnosti učenika;
 • osposobljavanje učenika da se služe s najmanje dva strana jezika;
 • osposobljavanje učenika za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu te za samoobrazovanje;
 • osposobljavanje učenika za korištenje različitih izvora informacija potrebnih pri samostalnom istraživačkom radu;
 • razvijanje interesa učenika za novim naučnim saznanjima;
 • razvijanje stvaralačkih sposobnosti, kritičkog mišljenja i osjećanja radne odgovornosti;
 • odgajanje i obrazovanje učenika u duhu i praksi islama;
 • razvijanje osobina stabilne i kreativne ličnosti učenika koja će – na načelima i praksi islama – u sebi harmonizirati islamsko-etičke, radne, intelektualne, estetske i fizičke osobine;
 • razvijanje islamskog humanizma koji je preduvjet za funkcionalno usklađivanje ličnih i društvenih interesa na temelju kur’anskog učenja…

Vrijednosti i načela medrese

Vrijednostima i načelima Medrese određuje se minimalni zajednički sistem vrijednosti koji sadrži moralna načela i načela profesionalne etike kojih se u radu trebaju pridržavati svi učesnici procesa odgoja i obrazovanja i rada škole, s ciljem razvoja ličnosti i dostojanstva i ugleda vjere, profesije i škole kao odgojno-obrazovne institucije.

Foto: Gazi Husrev-begova medresa / Edin Imamović

Vrijednosti i načela Medrese temelje se na poznavanju i primjeni ljudskih prava kroz izvore islama, tj. Kur'an i Sunnet, Vakufnami, te poznavanju i uvažavanju osnovnih ljudskih prava kroz povelju o ljudskim pravima i Ustav BiH.

Pored općih vrijednosti, poštivanja zakona, dostojanstva i jednakosti, vrijednosti i načela Medrese se ogledaju i u:

 • istini i pravednosti
 • nezavisnosti i autonomiji
 • sigurnosti
 • tradiciji, slobodi i odgovornosti
 • saradničkom ponašanju i djelovanju
 • profesionalnosti (objektivnosti, nepristrasnosti, razboritosti, korektnosti, dijalogu i toleranciji)
 • slobodi u mišljenju i izražavanju
 • zabrani diskriminacije, uznemiravanja i predrasudama

Historijat

Gazi Husrev-begova medresa je jedina škola u Bosni i Hercegovini, a nema ih mnogo ni u svijetu, koja kontinuirano radi preko 480 godina. Ova škola je obrazovala više hiljada ljudi koji su u bošnjačkom narodu širili islamski moral i nauku, nadživjela je dvije imperije, više različitih državnih poredaka i ostala baklja sa jasnim sjajem kadra da sija i u vremenima koja su pred njom.

OPŠIRNIJE

Pola stoljeća medresine povijesti (od 1941. do početka 1992. godine) predstavlja izuzetno značajan, ali i najburniji period njezinog višestoljetnog kontinuiranog rada. Drugi svjetski rat, teške poratne godine i specifična uloga koju je dobila neposredno nakon završetka rata, uvele su Gazi Husrev-begovu medresu u sasvim novi društveno-politički i duhovni ambijent u kojem je nastavila svoje djelovanje.

Sa širenjem islama u Bosni rasla je i svijest kod Bošnjaka da je obaveza svakog muškarca i žene cjeloživotno traganje za znanjem bez granica. Vidljivo je to, pored ostalog, iz broja i dinamike podizanja vjerskoprosvjetnih, duhovnih i obrazovnih centara, u početku, u sjedištima sandžaka, a potom – u svim urbanim centrima islamskoga tipa, planski i namjenski podižu se džamije, muallimhane, medrese, centri za duhovna znanja (hanikah) i posebna učilišta za studij Kur'ana i hadisa (buk'a, daru-l-Kur'an i daru-l-hadis).

Upiši Medresu

Medresa je uvijek privlačila veliku pažnju naših osnovaca i njihovih roditelja za nastavak svog školovanja upravo u ovoj školi.

Galerija fotografija