Satnica

Početak nastave
7:45

JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, zgrada muške medrese, Sarači 49
Početak nastave
8:00

JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu, zgrada ženske medrese, ul. Hamdije Kreševljakovića

Za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade ženskog odjeljenja Gazi Husrev-begove medrese, nastava za svih 16 odjeljenja učenika i učenica bit će organizirana u zgradi muškog odjeljenja u ulici Sarači 49, sa početkom u 08:00 sati, prema NOVOJ SATNICI.

Vrhunski odgoj i obrazovanje

Nastava u Gazi Husrev-begovoj medresi izvodi se kroz nekoliko organizacionaih modela: model obavezne, izborne, fakultativne, dodatne i dopunske nastave. Primarna zadaća odgojno-obrazovnog programa JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu pored najboljeg obrazovanja obuhvata i najljepši odgoj učenika i učenica medrese. Važan segment odgoja i obrazovanja u Gazi Husrev-begovoj medresi čini učešće učenika i učenica u radu brojnih sekcija koje vode nastavnici pojedinih predmeta.
Foto: Ilustracija Kuršumlije

Muška medresa

Nastava u zgradi muške medrese (ul. Sarači 49) počinje u 07:45 sati, a završava se u 12:50 sati (u periodu ljetnog računanja vremena).
1. čas07:45 – 08:30
2. čas08:35 – 09:20
3. čas09:25 – 10:10
veliki odmor15 min. (10:10 – 10:25)
4. čas10:25 – 11:10
5. čas11:15 – 12:00
6. čas12:05 – 12:50

Ženska medresa

Nastava u zgradi ženske medrese (ul. Hamdije Kreševljakovića) počinje u 08:00 sati, a završava se u 13:10 sati (u periodu ljetnog računanja vremena).
1. čas08:00 – 08:45
2. čas08:50 – 09:35
3. čas09:40 – 10:25
veliki odmor20 min. (10:25 – 10:45)
4. čas10:45 – 11:30
5. čas11:35 – 12:20
6. čas12:25 – 13:10

Aktivnosti u internatu

S obzirom da je većina učenika i učenica smještena u internatu za njih je osmišljen cjelovit odgojni program koji realizuju odgajatelji, razrednici i pedagog škole.
Sabah-namazprema vaktiji
Doručak07:00 – 07:30
Nastava07:45 – 12:50
Podne-namaz13:00 – 13:20
Ručak13:25 -14:00
I korepeticija14:45 – 16:00
Ikindija-namazprema vaktiji
Slobodne aktivnosti
Večera18:15
Akšam-namazprema vaktiji
II korepeticija19:20 – 20:20
Jacija-namazprema vaktiji
Povečerje22:30

*Navedeni raspored aktivnosti je podložan promjenama, shodno zimskom i ljetnom računanju vremena, te drugim aktivnostima u internatu. Raspored vannastavnih domskih/internatskih aktivnosti u ženskoj medresi je nešto drugačiji zbog specifičnosti ambijenta.