Nastavni kalendar

Nastavni kalendar JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu

2021 – 2022

Septembar
01.09. - početak nastave u školskoj 2021/22. godini
Oktobar
18.10. - Mevlud
Novembar
25.11. - Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Decembar
30.12. - Kraj nastave u I polugodištu
Januar
03. - 10.01. - zimski raspust
08.01. - Dan JU Gazi Husrev-begove medrese
10. - 14.01. - online nastava (?)
Februar
Mart
01.03. - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
April
02.04. - Ramazanska pauza
Maj
04.05. - Početak nastave nakon ramazanske pauze
13.05. ili 20.05. - Kraj nastave za učenike IV razreda
Juni
17.06. - Kraj nastavne godine

2020 – 2021

Septembar
01.09. - početak nastave u školskoj 2020/21. godini
Oktobar
29.10. - Mevlud
Novembar
25.11. - Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Decembar
30.12. - Kraj nastave u I polugodištu
Januar
04. - 11.01. - zimski raspust
08.01. - Dan JU Gazi Husrev-begove medrese
11. - 15.01. - online nastava (?)
Februar
Mart
01.03. - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
April
13.04. - Ramazanska pauza
Maj
17.05. - Početak nastave nakon ramazanske pauze
21.05. - Kraj nastave za učenike IV razreda
Juni
18.06. - Kraj nastavne godine

2019 – 2020

Septembar
02.09. - početak nastave u školskoj 2019/20. godini
Oktobar
07.10.-11.10. - Maturantska ekskurzija
Novembar
09.11. - Mevlud
25.11. - Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Decembar
27.12. - Kraj nastave u I polugodištu
Januar
03. - 12.01. - zimski raspust
08.01. - Dan JU Gazi Husrev-begove medrese
13. - 17.01. - online nastava
Februar
Mart
01.03. - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
April
17.04. - Kraj nastave za učenike IV razreda
22.04. - 27.05. - Ramazanska pauza
Maj
01.-02.05. - Praznik rada
27.05. - Početak nastave nakon ramazanske pauze
Juni
19.06. - Kraj nastavne godine
🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+