Medresa danas

Medresa (doslovno: mjeseto gdje se uči, gdje se učenjem odgaja; učilište, škola) u islamskoj kulturi i civilizaciji označava instituciju koja prenosi islam medijem odgoja, znanja, učenja, prosvjećivanja, obrazovanja.

Blizina Begove džamije u kojoj učenici obavljaju beš vakat i koja svojom arhitektonskom ljepotom  četiri godine miluje duše gazinovaca, posebna je blagodat Medrese koja uz novootvorenu Gazi Husrev-begovu biblioteku doprinosi jedinstvenim uvjetima duhovnog i intelektualnig odgoja mlade ličnosti.

Na sličan način blizina Hanikaha i originalne zgrade Kuršumlija medrese u kojima se gotovo bez prestanka odvijaju razni kulturni događaji i izložbe domaćih i stranih autora, pruža našim učenicima nesvakidašnje mogućnosti estetskog i kulturnog uzdizanja. Također, blizina Baščaršije sa starim zanatima i kulturno-historijskim spomenicima, kao što su Vijećnica, zgrada Fakulteta islamskih nauka, Muzej Sarajeva (Brusa bezistan), Svrzina kuća itd. čine širi urbani ambijent medrese posebno atraktivnim.

Medresa trenutno broji preko 480 učenika i učenica raspoređenih u 16 odjeljenja, po dva muška i dva ženska odjeljenja u svakoj generaciji. Ove školske godine četiri maturska odjeljenja završavaju svoje školovanje u Medresi, ukupno 110 maturanata i maturantica. U novu školsku godinu Medresa planira upisati 4 odjeljenja, 2 muška i dva ženska,  odnosno 120 učenika i učenica.

Zbog svega navedenog iz sadržaja programa i rada Gazi Husrev-begove medrese, dobro definiranih ciljeva, brižljivo odabranih metoda i pažljivo  odvaganih mogućnosti, Gazi Husrev-begova medresa uvijek je privlačila veliku pažnju naših osnovaca i njihovih roditelja za nastavak svog školovanja upravo u ovoj školi.

Foto: Ilustracija

Prostorni i tehnički uvjeti

Foto: Ilustracija

Gazi Husrev-begova medresa pruža solidne prostorne i tehničke uvjete za udobno stanovanje, pohađanje nastave, rekreaciju i učenje.

Četverokrevetne sobe sa pratećim mobilijarom, mokra čvorišta, abdesthane i kupatila, vešeraj,  dnevni boravak sa TV prijemnikom, mesdžidom i internet centrom, kuhinjom i resetoranom služe stanovanju učenika, dok su učionice, kabineti fizike i matematike, hemije i biologije, informatike i stranih jezika, sportska sala i teretana, amfiteatar, čitaonica i školska biblioteka sa 14.000 naslova, u funkciji nastave i vannastavnih aktivnosti učenika i učenica Medrese.

Foto: Ilustracija

Kabineti hemije i fizike pored standardne opreme predviđene za ove predmete  raspolažu i tzv. pametnom tablom te opremom za multimedijalnu prezentaciju. Za rekreativne svrhe na raspolaganju su i sportski tereni na medresinom imanju na Jarčedolima iznad Bistrika.

Odgojno-obrazovni program

Foto: Ilustracija

Nakon posljednje reforme iz 2004. godine, Gazi Husrev-begova medresa je definisana kao JU srednja islamska vjerska škola sa izbalansiranim programskim sadržajima 70% općeg obrazovnog sadržaja po uzoru na nastavni program gimnazije, i 30 %  vjerskog obrazovnog sadržaja. U okviru općeg obrazovnog sadržaja zasatupljeni su predmeti jezičkog područja (bosanski, arapski i engleski jezik), prirodno-matematičkog (matematika, fizika, hemija, biologija, informatika) i društvenog područja (historija, geografija, pedagogija, psihologija, logika, filozofija, sociologija, demokratija i lj. prava, i sport).

Foto: Ilustracija

Vjersko obrazovno područje izučava se kroz sedam nastavnih predmeta: Kira’et, Akaid, Fikh, Ahlak, Tefsir, Hadis i Povijest islama.

Nastava u Gazi Husrev-begovoj medresi izvodi se kroz nekoliko organizacionaih modela: model obavezne, izborne i fakultativne, dodatne i dopunske nastave.

Odgoj

Foto: Ilustracija

Primarna zadaća odgojno-obrazovnog programa  Gazi Husrev-begove medrese pored najboljeg obrazovanja obuhvata i najljepši odgoj učenika i učenica medrese. U realizaciji odgojnih ciljeva Medrese uključeni su svi akteri odgoja i obrazovanja, ali su primarno zaduženi odgajatelji i razrednici.

Foto: Ilustracija

S obzirom da je većina učenika i učenica smještena u internatu za njih je osmišljen cjelovit odgojni program koji obuhvata: kućni red, satnicu dnevnih aktivnosti, plenarnu nastavu, pojedinačne razgovore sa učenicima i saradnju sa roditeljima. Ovaj program realizuju odgajatelji u saradnji sa razrednicima i pedagogom škole. Razrednici također provode svoj dio odgojnih aktivnosti kroz program odjeljenske zajednice u bliskoj saradnji sa nastavnicima, odgajateljima  i roditeljima učenika i učenica.

Medresa PROMO