Online nastava

U JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu nastavnici, odgajatelji i učenici koriste platformu Google Workspace for Education
Foto: Ilustracija

Google Workspace for Education

Nastavnicima, odgajateljima i učenicimana na raspolaganju je platforma/servis Google Workspace for Education/G Suite for Edu (Google Suite for Education). Google Workspace for Education je komplet usluga u “oblaku” (Cloud) koje omogućavaju nastavnicima i učenicima jednostavnu komunikaciju i kolaboraciju upotrebom bilo kojeg uređaja sa bilo koje lokacije. Učenici koriste Google Workspace for Education korisničke račune kako bi pristupili online nastavi, (na)pisali zadaću, komunicirali sa profesorima, naučili koristiti nove tehnologije i vještine digitalnog građanina 21. stoljeća. Nastavnicima, odgajateljima i učenicima na raspolaganju su i besplatne aplikacije (Android i iOS za sve spomenute aplikacije i usluge). Osnovni komplet usluga uključuje: Classroom (Učionica), Forms (Obrasci), Docs (Dokumenti), Sheets (Proračunske tablice), Slides (Prezentacije), Drive (Disk), Gmail (E-pošta), Hangouts/Meet (glasovni pozivi i videopozivi)…

Google Učionica (Classroom)


Google učionica može biti korištena za skoro bilo koju aktivnost koju biste inače obavljali u tradicionalnoj učionici. Profesori imaju mogućnost da kreiraju, organizuju i uređuju svoje lekcije na način da su prilagođene školskom kurikulumu. Također, moguće je kreirati liste preporučene literature kao I ostalih resursa koji će pomoći učenicima pri izradi zadaća i dodatnog iščitavanja gradiva.

Gmail


Svi korisnici G Suite for Education imaju mogućnost korištenja Gmail-a koji je siguran, pametan i jednostavan za upotrebu – pomaže vam da uštedite vrijeme i bolje iskoristite prednosti pristigle pošte. Gmail blokira 99,9% opasnih e-poruka prije nego što stignu do vas.

Meet


Preferirani alat i servis za realizaciju online nastave u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu je Google Meet. Google je godinama ulagao u kreiranje Meet-a, sigurnog i pouzdanog rješenja za video-konferencije kojem vjeruju škole, kompanije kao i državna tijela diljem svijeta.

Google Dokumenti (Docs)


Google dokumenti unose život u dokumente uz pomoć alata za pametno uređivanje i dodavanje stilova koji pomažu u jednostavnom oblikovanju teksta i odlomaka. Pristupajte dokumentima, izrađujte ih i uređujte ma gdje se nalazili – putem mobitela, tableta ili računara – čak i izvanmrežno.

Statistika online nastave


Gazi Husrev-begova medresa je i u vanrednim okolnostima koje je prouzrokovala pandemija COVID-19 uspjela zadržati kontinuitet rada i djelovanja, odgovarajući na taj način novonastalim okolnostima.

12.03. – 21.04.2020. godine:

  • 543 korisnika platforme (učenici, odgajatelji, nastavnici…)
  • 2.920 održanih časova
  • 6.865 evidentiranih ocjena
  • 200.000 email poruka
  • 50.000 kreiranih dokumenata
  • 1.500 video predavanja i razgovora

Online nastava info

Platforma korištena za realizaciju online nastave ispunjava sve uvjete koji su navedeni u Smjernicama za odabir platforme za izvođenje online nastave (Uputstvo za realizaciju prakse “online nastava”, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, str. 12.)

Postupajući po dopisu i preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS br. 11/06-34-157-11.1/20 od 03. aprila 2020. godine, Uprava JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu je utvrdila (novu) satnicu/termine časova u online nastavi koja se primjenjuje od ponedjeljka, 06. aprila 2020. godine.