Online nastava

U JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu nastavnici, odgajatelji i učenici koriste platformu G Suite for Education
Foto: Ilustracija

G Suite for Education

Nastavnicima, odgajateljima i učenicimana na raspolaganju je platforma/servis G Suite for Edu (Google Suite for Education). G Suite for Education je komplet usluga u “oblaku” (Cloud) koje omogućavaju nastavnicima i učenicima jednostavnu komunikaciju i kolaboraciju upotrebom bilo kojeg uređaja sa bilo koje lokacije. Učenici koriste G Suite korisničke račune kako bi pristupili online nastavi, (na)pisali zadaću, komunicirali sa profesorima, naučili koristiti nove tehnologije i vještine digitalnog građanina 21. stoljeća. Nastavnicima, odgajateljima i učenicima na raspolaganju su i besplatne aplikacije (Android i iOS za sve spomenute aplikacije i usluge). Osnovni komplet usluga uključuje: Classroom (Učionica), Forms (Obrasci), Docs (Dokumenti), Sheets (Proračunske tablice), Slides (Prezentacije), Drive (Disk), Gmail (E-pošta), Hangouts/Meet (glasovni pozivi i videopozivi)…

Google Učionica (Classroom)


Google učionica može biti korištena za skoro bilo koju aktivnost koju biste inače obavljali u tradicionalnoj učionici. Profesori imaju mogućnost da kreiraju, organizuju i uređuju svoje lekcije na način da su prilagođene školskom kurikulumu. Također, moguće je kreirati liste preporučene literature kao I ostalih resursa koji će pomoći učenicima pri izradi zadaća i dodatnog iščitavanja gradiva.

Gmail


Svi korisnici G Suite for Education imaju mogućnost korištenja Gmail-a koji je siguran, pametan i jednostavan za upotrebu – pomaže vam da uštedite vrijeme i bolje iskoristite prednosti pristigle pošte. Gmail blokira 99,9% opasnih e-poruka prije nego što stignu do vas.

Meet


Preferirani alat i servis za realizaciju online nastave u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu je Google Meet. Google je godinama ulagao u kreiranje Meet-a, sigurnog i pouzdanog rješenja za video-konferencije kojem vjeruju škole, kompanije kao i državna tijela diljem svijeta.

Google Dokumenti (Docs)


Google dokumenti unose život u dokumente uz pomoć alata za pametno uređivanje i dodavanje stilova koji pomažu u jednostavnom oblikovanju teksta i odlomaka. Pristupajte dokumentima, izrađujte ih i uređujte ma gdje se nalazili – putem mobitela, tableta ili računara – čak i izvanmrežno.

Statistika online nastave


Gazi Husrev-begova medresa je i u vanrednim okolnostima koje je prouzrokovala pandemija COVID-19 uspjela zadržati kontinuitet rada i djelovanja, odgovarajući na taj način novonastalim okolnostima.

12.03. – 21.04.2020. godine:

  • 543 korisnika platforme (učenici, odgajatelji, nastavnici…)
  • 2.920 održanih časova
  • 6.865 evidentiranih ocjena
  • 200.000 email poruka
  • 50.000 kreiranih dokumenata
  • 1.500 video predavanja i razgovora

Online nastava info

Platforma korištena za realizaciju online nastave ispunjava sve uvjete koji su navedeni u Smjernicama za odabir platforme za izvođenje online nastave (Uputstvo za realizaciju prakse “online nastava”, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, str. 12.)

Postupajući po dopisu i preporukama Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS br. 11/06-34-157-11.1/20 od 03. aprila 2020. godine, Uprava JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu je utvrdila (novu) satnicu/termine časova u online nastavi koja se primjenjuje od ponedjeljka, 06. aprila 2020. godine.

Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.