Nastavnici i odgajatelji

Nastavnici i odgajatelji Gazi Husrev-begove medrese biraju se po strogom kriteriju koji je u temeljnom dokumentu (vakufnami) propisao lično Gazi Husrev-beg, a uključuje, pored drugih kompetencija, stručnost, pedagoško iskustvo i ljudske kvalitete.

Nastavnici i odgajatelji

Primarna zadaća odgojno-obrazovnog programa Gazi Husrev-begove medrese pored najboljeg obrazovanja obuhvata i najljepši odgoj i izgradnju visokih moralnih vrijednosti učenika i učenica. Više od 483 godine Gazi Husrev-begova medresa održava kontinuitet u radu.

Godine 2020. Gazi Husrev-begova medresa ispraća 470. generaciju maturanata i 38. generaciju maturantica.

Među odgajateljima i profesorima deset je hafiza Kur’ana, četiri doktora nauka i deset magistara nauka, koji konstantno rade na profesionalnom usavršavanju.

Raspored nastavnika i odgajatelja

Prezime i ime nastavnika / odgajatelja Razredništvo / odgojna grupa Nastavni predmet / angažman
Balta Edin Bosanski jezik i književnost
Bojić Almedina Odgojna grupa 2 (IIB, IIC i IID)
Ćeman Nedžad Odgojna grupa 4 (IVA i IVB)
Delić Ilma Odgojna grupa 3 (IIIB, IIIC i IIID)
Durović Šehrizada Odgojna grupa 4 (IVC i IVD)
Gerin Senaida ID Arapski jezik
Ćerimagić Selma Historija i Demokratija i ljudska prava
Ćerimović Maida IVD Bosanski jezik i književnost
Dervišević Omer Tjelesni i zdravstveni odgoj
Durmišević Behija Fikh i I.N. Fikh
Đulan Merzuk Odgojna grupa 2 (IIIa i IIIb)
Đulović Mensud IIIB Kiraet i I.N. Kiraet
Erkočević Merima Engleski jezik
Fulurija Lejla Odgojna grupa 1 (IB, IC i ID)
Hajdarević Halid Odgojna grupa 1 (Ia i IB)
Haušić Salih IVA Akaid i I.N. Akaid
Hamzić Mirzet Bosanski jezik i književnost i I.N. Bosanski jezik i književnost
Hećo Dževad IIC Biologija i I.N. Biologija
Hrvačić Đevad IIIC Fikh i Hadis
Jupić Vedad IIB Matematika i I.N. Matematika
Jusupović Hedija Arapski jezik
Kafadar Edib I.N. Engleski jezik
Kerla Mensur Tefsir i Povijest islama
Macić Elma Fizika
Mahmutović Almin IIIA Arapski i I.N. Arapski
Mašić Elmir IA Akaid i Tefsir
Mehanović Muhamed Hadis i Ahlak
Mehmedović Naser IB Filozofija, Logika i Sociologija
Memišević Muška IC Hemija i I.N. Hemija
Mešić Hajrudin IVB Historija, I.N. Historija, Geografija, I.N. Geografija, Demokratija i ljudska prava
Mustafić Seida Engleski jezik
Pecar Merima Matematika, Informatika i I.N. Informatika
Resić Džanita Tjelesni i zdravstveni odgoj
Sedić Fatima IID Matematika
Šećerović-Botonjić Jasmina IIID Informatika i I.N. Informatika
Šišić Hadžib Odgojna grupa 3 (IIIa i IIIB)
Sokolović Lazović Edina Psihologija
Vuković Džakmić Maida IVC Pedagogija sa didaktikom
Zulić Omer IIA Kiraet i I.N. Kiraet

Važni dokumenti

Okvir za realizaciju svih vidova odgojno-obrazovnog rada medrese je nastavni plan i program koji donosi Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Operativno planiranje i programiranje realizirat će se putem makro i mikroplanova i programa u okviru svakog predmeta koje izrađuje svaki nastavnik, a usvaja nastavničko vijeće na početku školske godine. Operativni programi su sastavni dio godišnjeg programa rada škole.

PREUZIMANJE

Nastavu u školskoj 2019/2020. godini realizuju 31 nastavnik i nastavnica. Raspored časova možete preuzeti na linku ispod.

PREUZIMANJE

Nastava u školskoj 2019/2020. godini počinje u ponedjeljak, 02. septembra 2020. godine.

PREUZIMANJE

Preuzmite obrazac SŠ9 (godišnji plan i program rada)

PREUZIMANJE

Preuzmite obrazac mjesečnog plana rada (Google Docs format)

PREUZIMANJE

Preuzmite obrazac spiska učenika u odjeljenju (Google Docs format)

PREUZIMANJE

Pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja mature u medresama (april 2020.) propisuju se način, sadržaj, i druga pitanja, u vezi sa polaganjem mature u medresama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

PREUZIMANJE

Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.

Uskoro počinje online prijava i upis u prvi razred u školskoj 2020/2021. godini.SAZNAJ VIŠE
+