Nastavnici i odgajatelji

Nastavnici i odgajatelji Gazi Husrev-begove medrese biraju se po strogom kriteriju koji je u temeljnom dokumentu (vakufnami) propisao lično Gazi Husrev-beg, a uključuje, pored drugih kompetencija, stručnost, pedagoško iskustvo i ljudske kvalitete.

Nastavnici i odgajatelji

Primarna zadaća odgojno-obrazovnog programa Gazi Husrev-begove medrese pored najboljeg obrazovanja obuhvata i najljepši odgoj i izgradnju visokih moralnih vrijednosti učenika i učenica. Više od 485 godina Gazi Husrev-begova medresa održava kontinuitet u radu.

Godine 2022. Gazi Husrev-begova medresa ispratila je 472. generaciju maturanata i 40. generaciju maturantica.

Među odgajateljima i profesorima deset je hafiza Kur'ana, četiri doktora nauka i deset magistara nauka, koji konstantno rade na profesionalnom usavršavanju.

Raspored nastavnika i odgajatelja

Prezime i ime nastavnika / odgajateljaRazredništvo / odgojna grupaNastavni predmet / angažmanOdjeljenja
Abaz AmraPedagogija sa didaktikomIVa, IVb, IVc i IVd
Balta EdinIIIaBosanski jezik i književnostIa, Ib, Ic i Id
IIIa i IIIb
Bojić AlmedinaOdgojna grupa 2 (IIc i IId)
Čelebić AlmedinaPsihologija, Logika, Filozofija, SociologijaPsihologija: IIIa, IIIb, IIIc i IIId
Logika: IIIa, IIIb, IIIc i IIId
Filozofija: IVa, IVb, IVc i IVd
Sociologija: IVc i IVd
Čuturić-Brkić EminaIIIbArapski jezikIIa i IIb
IIIa, IIIb, IIIc i IIId
Ćeman NedžadFikh
Hadis
Fikh: IIIa, IIIb, IIIc i IIId
IVa, IVb, IVc i IVd
Hadis: IIIa, IIIb, IIIc i IIId
Durović ŠehrizadaOdgojna grupa 3 (IIIb. IIIc i IIId)
Gerin SenaidaIVdArapski jezik i I.N. Arapski jezikArapski jezik: IVa, IVb, IVc i IVd

I.N. Arapski jezik: III

Ćerimagić SelmaHistorija i Demokratija i ljudska pravaHistorija: IIa, IIb, IIc i IId
Demokratija i ljudska prava: IVa, IVb, IVc i IVd
Ćerimović MaidaIIIdBosanski jezik i književnostIIIc i IIId
IVa, IVb, IVc i IVd
Dervišević OmerTjelesni i zdravstveni odgojIa i Ib
IIa i IIb
IIIa i IIIb
IVa i IVb
Durmišević BehijaFikh i I.N. FikhFikh: Ia, Ib, Ic i Id
IIa, IIb, IIc i IId
I.N. Fikh: III i IV
Đulović MensudIIbKiraet i I.N. KiraetKiraet: IIa, IIb, IIc i IId
IVa, IVb, IVc i IVd
I.N. Kiraet: IV
Erkočević MerimaEngleski jezikIb
IIa, IIb i IIc
IIIa i IIIc
IVb i IVd
Fulurija LejlaOdgojna grupa 4 (IVb, IVc i IVd)
Haušić SalihAkaid i
I.N. Akaid
Akaid: Id
IIa, IIb, IIc i IId
IIIa, IIIb, IIIc i IIId
I.N. Akaid: IV
Hamzić MirzetBosanski jezik i književnost i I.N. Bosanski jezik i književnostBosanski jezik i književnost: IIa, IIb, IIc i IId
I.N. Bosanski jezik i književnost: III i IV
Hećo DževadBiologija i I.N. BiologijaBiologija:
IIIa, IIIb, IIIc i IIId
I.N. Biologija: III i IV
Jupić VedadMatematika i I.N. MatematikaMatematika: Ia i Ib
IIIa, IIIb, IIIc i IIId
I.N. Matematika: III
Jusupović HedijaIdArapski jezikIa, Ib, Ic i Id
IIc i IId
Kafadar EdibI.N. Engleski jezikIII i IV
Kerla MensurIIaTefsir i Povijest islamaPovijest islama: Ia, Ib, Ic i Id
IIa, IIb, IIc i IId
Tefsir: IVa, IVb, IVc i IVd
Macić ElmaFizikaIa, Ib, Ic, Id
IIa, IIb, IIc i IId
Mašić ElmirIVaAkaid i TefsirAkaid: Ia, Ib i Ic
IVa, IVb, IVc i IVd
Tefsir: IIIa, IIIb, IIIc i IIId
Mehanović MuhamedHadis i AhlakHadis: IVa, IVb, IVc i IVd
Ahlak: Ia, Ib, Ic i Id
IIa, IIb, IIc i IId
Mehmedović NaserIVb
Odgojna grupa 4 (IVa i IVb)
SociologijaSociologija: IVa i IVb
Memišević MuškaIVcHemija i I.N. HemijaHemija: Ia, Ib, Ic i Id
IIa, IIb, IIc i IId
I.N. Hemija: III i IV
Mešić HajrudinIaHistorija, I.N. Historija, Geografija, I.N. GeografijaHistorija: Ia, Ib, Ic i Id
I.N. Historija: IV
Geografija: IIIa, IIIb, IIIc i IIId
I.N. Geografija: III i IV
Mustafić SeidaIIdEngleski jezikIa, Ic i Id
IId
IIIb i IIId IVa i IVc
Pecar MerimaInformatika i I.N. InformatikaInformatika (grupa A): Ia, Ib, Ic i Id
IIa, IIb, IIc i IId
I.N. Informatika (grupa B): III i IV
Resić DžanitaTjelesni i zdravstveni odgojIc i Id
IIc i IId
IIIc i IIId
IVc i IVd
Sedić FatimaIdMatematika i I.N. MatematikaMatematika: Ic i Id
IIa i IIb
IVa, IVb, IVc i IVd
I.N. Matematika: IV
Šećerović-Botonjić JasminaIIcMatematika, Informatika i I.N. InformatikaMatematika: IIc i IId
Informatika (grupa B): Ia, Ib, Ic i Id
IIa, IIb, IIc i IId
I.N. Informatika (grupa B): III i IV
Šišić HadžibOdgojna grupa 2 (IIa i IIb)
Zulić OmerKiraet i I.N. KiraetKiraet: Ia, Ib, Ic i Id
IIIa, IIIb, IIIc i IIId
I.N. Kiraet: III

Važni dokumenti

Okvir za realizaciju svih vidova odgojno-obrazovnog rada medrese je nastavni plan i program koji donosi Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Operativno planiranje i programiranje realizirat će se putem makro i mikroplanova i programa u okviru svakog predmeta koje izrađuje svaki nastavnik, a usvaja nastavničko vijeće na početku školske godine. Operativni programi su sastavni dio godišnjeg programa rada škole.

PREUZIMANJE

Nastavu u školskoj 2022/2023. godini realizuju 31 nastavnik i nastavnica. Raspored časova možete preuzeti na linku ispod.

PREUZIMANJE

Nastava u školskoj 2020/21. godini počinje u utorak, 01. septembra 2020. godine.

PREUZIMANJE

Preuzmite obrazac SŠ9 (godišnji plan i program rada)

PREUZIMANJE

Preuzmite obrazac mjesečnog plana rada (Google Docs format)

PREUZIMANJE

Preuzmite obrazac spiska učenika u odjeljenju (Google Docs format)

PREUZIMANJE

Pravilnikom o sadržaju i načinu polaganja mature u medresama (april 2020.) propisuju se način, sadržaj, i druga pitanja, u vezi sa polaganjem mature u medresama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

PREUZIMANJE

Islamsko obrazovno područje

Nastavnici i nastavnice predmeta islamskog obrazovnog područja u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
hfz. Omer Zulić
Kiraet
dr. hfz. Behija Durmišević
Fikh
dr. hfz. Elmir Mašić
Akaid i Tefsir
hfz. Mensud Đulović
Kiraet
mr. Muhamed Mehanović
Ahlak i Hadis

Jezičko obrazovno područje

Nastavnici i nastavnice predmeta jezičkog obrazovnog područja u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
Edin Balta
Bosanski jezik i književnost
Maida Ćerimović
Bosanski jezik i književnost
Mirzet Hamzić
Bosanski jezik i književnost
Seida Mustafić
Engleski jezik

Društveno obrazovno područje

Nastavnici i nastavnice predmeta društvenog obrazovnog područja u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
Naser Mehmedović
Sociologija, Logika i Filozofija
Selma Ćerimagić
Historija i Građansko obrazovanje / Demokratija i ljudska prava

Prirodno-matematičko obrazovno područje

Nastavnici i nastavnice predmeta prirodno-matematičkog obrazovnog područja u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
mr. Elma Macić
Fizika
Fatima Sedić
Matematika
Jasmina Šečerović Botonjić
Matematika i Informatika
Merima Pecar
Matematika i Informatika
mr. hfz. Vedad Jupić
Matematika

Multidisciplinarno obrazovno područje

Nastavnici i nastavnice predmeta multidisciplinarnog obrazovnog područja u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
Omer Dervišević
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Jasmina Šečerović Botonjić
Matematika i Informatika
Merima Pecar
Matematika i Informatika

Odgojna služba

Odgajatelji i odgajateljice Odgojne službe u JU Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu
Merzuk Đulan
Odgajatelj
hfz. Nedžad Ćeman
Odgajatelj