Javne nabavke

Plan javnih nabavki JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu primjenjivat će se u skladu sa Budžetom, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

Javne nabavke

Planirane javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom i predviđenih unutrašnjom organizacijom. Procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

Ovaj Plan javnih nabavki i usluga  može se dopuniti neplaniranom, novonastalom, hitnom javnom nabavkom. Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama da promjeni vrstu postupka i procijenjenu vrijednost nabavke na osnovu  obrazloženja zasnovanog na ekonomskim i drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

Plan javnih nabavki JU Gazi Husrev-begova medresa primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2022. godinu, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

Arhiva javnih nabavki

Datum Broj Predmet nabavke Dokumenti / preuzimanja
17.2.2022. 06-117-1/22 1. Kancelarijski materijal, sitni inventar (obrasci, papir za printanje, toneri za laserske štampače i fotokopir aparate, te ostali administrativni mateijal), materijal za čišćenje.
2. Usluge i materijal za popravku i održavanje opreme.
Plan javnih nabavki za 2022.
Datum Broj Predmet nabavke Dokumenti / preuzimanja
23.3.2021. 03-192-5/21 Kancelarijski materijal i sitni inventar, usluge i materijali za popravku i održavanje opreme, (ugovorene) usluge ljekarskog pregleda radnika, usluge stručnog usavršavanja. Plan javnih nabavki za 2021.
Datum Broj Predmet nabavke Dokumenti / preuzimanja
26.6.2020. 03-487-5/20 Papir za štampanje, toneri za laserske štampače i fotokopir aparate, materijali za popravku i održavanje opreme, usluge popravki i održavanja opreme i usluge ljekarskog pregleda radnika Plan javnih nabavki za 2020.

Preuzimanja

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 23/17, 30/19 i 33/21), a u skladu sa članom 3. stav (1) i članom 13. stav (3) i (4) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), Školski odbor JU Gazi Husrev-begova medresa na svojoj 13. sjednici održanoj 20.3.2023. godine donosi Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begova medresa i Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Školski odbor na sjednici održanoj 17.2.2022. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2022. godini.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na 25. redovnoj sjednici održanoj 23.3.2021. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2021. godini.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na 20. redovnoj sjednici održanoj 23.6.2020. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2020. godini.

PREUZIMANJE

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+