Javne nabavke

Plan javnih nabavki JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu primjenjivat će se u skladu sa Budžetom, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

Javne nabavke

Planirane javne nabavke će se provoditi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom i predviđenih unutrašnjom organizacijom. Procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

Ovaj Plan javnih nabavki i usluga  može se dopuniti neplaniranom, novonastalom, hitnom javnom nabavkom. Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama da promjeni vrstu postupka i procijenjenu vrijednost nabavke na osnovu  obrazloženja zasnovanog na ekonomskim i drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenje ili povećanje količina u skladu sa izmjenjenim okolnostima i sl.

Plan javnih nabavki JU Gazi Husrev-begova medresa primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2022. godinu, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

Arhiva javnih nabavki

DatumBrojPredmet nabavkeDokumenti / preuzimanja
31.3.2023.IDB/JIB: 4201664100002Prirodni gas, električna energija, materijal za čišćenje – proizvodi za čišćenje, kancelarijski materijal – uredske potrepštine (…)Plan javnih nabavki za 2023.
DatumBrojPredmet nabavkeDokumenti / preuzimanja
17.2.2022.06-117-1/221. Kancelarijski materijal, sitni inventar (obrasci, papir za printanje, toneri za laserske štampače i fotokopir aparate, te ostali administrativni mateijal), materijal za čišćenje.
2. Usluge i materijal za popravku i održavanje opreme.
Plan javnih nabavki za 2022.
DatumBrojPredmet nabavkeDokumenti / preuzimanja
23.3.2021.03-192-5/21Kancelarijski materijal i sitni inventar, usluge i materijali za popravku i održavanje opreme, (ugovorene) usluge ljekarskog pregleda radnika, usluge stručnog usavršavanja.Plan javnih nabavki za 2021.
DatumBrojPredmet nabavkeDokumenti / preuzimanja
26.6.2020.03-487-5/20Papir za štampanje, toneri za laserske štampače i fotokopir aparate, materijali za popravku i održavanje opreme, usluge popravki i održavanja opreme i usluge ljekarskog pregleda radnikaPlan javnih nabavki za 2020.

Preuzimanja

Nabavka prirodnog gasa za JU Gazi Husrev-begova medresa

Broj: 06-2-66-4/24
CVP kod: 09123000-7
Datum: 09.5.2024. godine

PREUZIMANJE

Nabavka vode i odvođenje otpadnih voda za JU Gazi Husrev-begova medresa

Broj: 06-2-518-2/23
CVP kod: 65100000-4
Datum: 07.6.2023. godine

PREUZIMANJE

Naziv ugovornog organa: JU GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA
IDB/JIB: 4201664100002
Vrsta ugovornog organa: Pravno lice
Djelatnost: Obrazovanje
Datum usvajanja budžeta: 31.03.2023.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begova medresa i Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Školski odbor na sjednici održanoj 17.2.2022. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2022. godini.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na 25. redovnoj sjednici održanoj 23.3.2021. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2021. godini.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na 20. redovnoj sjednici održanoj 23.6.2020. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2020. godini.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 23/17, 30/19 i 33/21), a u skladu sa članom 3. stav (1) i članom 13. stav (3) i (4) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), Školski odbor JU Gazi Husrev-begova medresa na svojoj 13. sjednici održanoj 20.3.2023. godine donosi Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova.

PREUZIMANJE