Javne nabavke

Plan javnih nabavki JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu primjenjivat će se u skladu sa Budžetom, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

Javne nabavke

Planirane javne nabavke će se provoditi rađi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih Zakonom i predviđenih unutrašnjom organizacijom.

Procjena količina je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodnih godina, a procjena vrijednosti je utvrđena na osnovu analize cijena iz ugovora iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cijene različitih ponuđača, računajući i procjenu porasta cijena na tržištu.

Plan javnih nabavki JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu primjenjivat će se u skladu sa Budžetom za 2020. godinu, raspoloživim novčanim sredstvima i potrebama ove Javne ustanove.

Arhiva javnih nabavki

Datum Broj Predmet nabavke Dokumenti / preuzimanja
23.3.2021. 03-192-5/21 Kancelarijski materijal i sitni inventar, usluge i materijali za popravku i održavanje opreme, (ugovorene) usluge ljekarskog pregleda radnika, usluge stručnog usavršavanja. Plan javnih nabavki za 2021.
Datum Broj Predmet nabavke Dokumenti / preuzimanja
26.6.2020. 03-487-5/20 Papir za štampanje, toneri za laserske štampače i fotokopir aparate, materijali za popravku i održavanje opreme, usluge popravki i održavanja opreme i usluge ljekarskog pregleda radnika Plan javnih nabavki za 2020.

Preuzimanja

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na 25. redovnoj sjednici održanoj 23.3.2021. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2021. godini.

PREUZIMANJE

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona 0 javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 110. Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Školski odbor na 20. redovnoj sjednici održanoj 23.6.2020. godine, donio je Plan javnih nabavki u 2020. godini.

PREUZIMANJE

Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.