JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu

Posjeta medresi „Reis Ibrahim-ef. Maglajlić“
Svečanom akademijom u Gazi Husrev-begovoj medresi obilježen 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine
delegacija gazi husrev-begove medrese posjetila karađoz-begovu medresu
Učenici trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese posjetili „Memorijalni centar“ Potočari i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici

Dobro došli u MEDRESU

Gazi Husrev-begova medresa je jedina škola u Bosni i Hercegovini, a nema ih mnogo ni u svijetu, koja kontinuirano radi preko 480 godina. Ova škola je obrazovala više hiljada ljudi koji su u bošnjačkom narodu širili islamski moral i nauku, nadživjela je dvije imperije, više različitih državnih poredaka i ostala baklja sa jasnim sjajem kadra da sija i u vremenima koja su pred njom.

Gazi Husrev-begova medresa osnovana je 26. redžeba 943. godine po Hidžri (08. januara 1537. godine po gregorijanskom kalendaru). Njen osnivač, mudri i dalekovidi Gazi Husrev-beg, sin je bosanskog plemića Ferhat-bega.

dr. hfz. Mensur Malkić

direktor JU Gazi Husrev-begove medrese

dr. hfz. Mensur Malkić, prof.

Priznata škola sa višestoljetnim kontinuitetom

Medresa je utemeljena na osnovama Gazi Husrev-begove vakufname iz 1537. godine. Vakufnama Gazi Husrev-bega čini trajnu osnovu organizacije i rada Gazi Husrev-begove medrese. Osnivač Medrese je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, a prava osnivača vrši Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu je upisana u Registar srednjih škola Kantona Sarajevo pod brojem 37 na strani 37. Spisak srednjih škola upisanih u Registar objavljen je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, br. 9 od 26. aprila 2010. godine.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
JU Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Upoznaj Medresu

Gazi Husrev-begova medresa je jedina škola u Bosni i Hercegovini, a nema ih mnogo ni u svijetu, koja kontinuirano radi preko 480 godina. Ova škola je obrazovala više hiljada ljudi koji su u bošnjačkom narodu širili islamski moral i nauku, nadživjela je dvije imperije, više različitih državnih poredaka i ostala baklja sa jasnim sjajem kadra da sija i u vremenima koja su pred njom.
Foto: Ilustracija
Vakufnama
Foto: Ilustracija
Nastavnici i odgajatelji
Foto: Ilustracija
Nastavni plan i program

Upiši Medresu

Medresa je uvijek privlačila veliku pažnju naših osnovaca i njihovih roditelja za nastavak svog školovanja upravo u ovoj školi.

Događaji

484 godine odgojno-obrazovnog djelovanja

Danas medresu pohađaju učenici osam muških i osam ženskih odjeljenja, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i njene dijaspore. Program Gazi Husrev-begove medrese, od njenog utemeljenja 1537. godine do danas, bio je model prema kome su se radili programi drugih sličnih škola. Koncipiran tako da uključuje izučavanje tradicionalnih i racionalnih nauka, omogućavao je učenicima da stiču teološka, filozofska, pravna, filološka i egzaktna znanja.

484
godine tradicije i kontinuiranog rada
465
učenika i učenica u školskoj 2021/2022. godini
16
odjeljenja u kojima se realizuje odgojno-obrazovni proces
40
odgajatelja i nastavnika koji se brinu o vrhunskom odgoju i obrazovanju

Važni dokumenti

Zakon o srednjem obrazovanju

Zakon o srednjem obrazovanju objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” (god. XXII, br. 23.) od 15. juna 2017. godine

Preuzimanje

Pravila Gazi Husrev-begove medrese

Pravila JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu koje je donio Školski odbor JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 28. marta 2016. godine

Preuzimanje

Pravilnik o kućnom redu medrese

Pravilnik o kućnom redu JU Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu koji je donio Školski odbor ove ustanove 09. decembra 2016. godine

Preuzimanje

Alumni

Foto: Ilustracija

Prostorni i tehnički uvjeti

Četverokrevetne sobe sa pratećim mobilijarom, mokra čvorišta, abdesthane i kupatila, vešeraj, dnevni  boravak sa TV prijemnikom, mesdžidom i internet centrom, kuhinjom i resetoranom služe stanovanju učenika, dok su učionice, kabineti  fizike i matematike, hemije i biologije, informatike i stranih jezika, sportska sala i teretana, amfiteatar, čitaonica i školska biblioteka sa 14.000 naslova, u funkciji nastave i vannastavnih aktivnosti učenika i učenica Medrese.  Kabineti hemije i fizike pored standardne opreme predviđene za ove predmete  raspolažu i tzv. pametnom tablom te opremom za multimedijalnu prezentaciju. Za rekreativne svrhe na raspolaganju su i sportski tereni na medresinom imanju na Jarčedolima iznad Bistrika.

Trenutno ste offline. Provjerite internet vezu.