holokaust

Nastavni čas posvećen sjećanju na žrtve holokausta
Nastavni čas posvećen sjećanju na žrtve holokausta

U povodu obilježavanja 27. januara, Dana sjećanja na holokaust, na časovima Historije i Demokratije i ljudskih prava u Gazi Husrev-begovoj medresi održan je čas sjećanja na stradale u holokaustu.

🎓 ALUMNIREGISTRACIJA
+