Vijesti i aktuelnosti

U Gazi Husrev-begovoj medresi obilježena Sedmica mira

U okviru obilježavanja Sedmice mira u Gazi Husrev-begovoj medresi realizirane su sljedeće aktivnosti:

  • javna debata o temi: “Mir nema alternative”
  • projekat učenika trećeg razreda izborne nastave historije o temi: “Razvoj ideje mira kroz historiju”, kao i interaktivne radionice o temi: “Bogatsvo različitosti”.
  • Prva aktivnost realizirana je 09.05.2012. godine u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese gdje je održana javna debata o temi: “Mir nema alternativu”. U ovoj debati sučeljili su se članovi debatnog kluba “Ad factum” Gazi Husrev-begove medrese.

Propozicijsku ekipu sačinjavali su:
1. Fajić Benjamin I-a
2. Đozić Emrah III-a
3. Ibrica Amina III-c

Dok su za opozicijsku ekipu nastupili:
1. Huseinbašić Muhamed II-b
2. Mehić Munir II-a
3. Alibašić Mubina III-c

Nakon održane debate više bodova je sakupila opozicijska ekipa a laskavu titulu najboljeg debatanta ponio je prvi govornik opozicije Huseinbašić Muhamed. Pobjednička ekipa je dobila i novčani poklon od udruženja „Gazi Husrev-beg“.
Osim održane debate u amfiteatru prisutni su mogli uživati u dvije sevdalinke u interpretaciji Bukve Tahira te Hadžić Sufjana.

Poseban miris programu dale su i recitacije o miru u izvedbi Amine, Derlić i Amine Buljubašić. Kroz cijeli program nas je vodio i oficijelni moderator debatnog kluba “Ad factum” Bašić Habiba.

Druga aktivnost relizirana je 14.05.2012. godine. Učenici trećeg razreda izborne nastave historije u amfiteatru škole predstavili su projekat: “Razvoj ideje mira kroz historiju”, a zatim učestvovali na interaktivnim radionicima o temi: “Bogatsvo različitosti”.

Sve aktivnosti su bile usklađene sa osnovnim pricipima Programa “Obrazovanje za mir”.

Voditelji ovih aktivnosti bili su profesori bosanskog jezika i književnosti Mirzet Hamzić i Edin Balta, i profesorica historije Selma Ćerimagić.