Vijesti i aktuelnosti

Čas u prirodi za učenike izborne grupe biologija – hemija

Foto: Nermin Dedukić

Učenici izborne grupe biologija – hemija su u subotu, 2. juna 2012. godine, u pratnji prof. Dževada Heće, prisustvovali času u prirodi…

Času su prisustvovali: Stambolić Adna, Kahriman Almir, Keško Amina, Pugonja Elma, Mujčić Amila, Šaheta Mirza, Nuhanović Harun, Šarić Muhamed, Alispahić Amel, Dedukić Nermin, Kulosman Arnela, Ćerimović Meliha, Karajčić Arnela, Pločo Azra, Derlić Amina, Muharemović Dženita, Hozić Nejla, Alibašić Mubina, Mujala Amina, Imamović Almedina, Kršić Elma, Spahić Mevlina, Musa Ilhana i Korić Amila.