Vijesti i aktuelnosti

Rinko Golubović u Medresi

Tekst i foto: Nermin Dedukić

U utorak, 11. decembra 2012. godine Gazi Husrev-begova medresa bila je domaćin Rinku Goluboviću, višem programskom asistentu TVSA. Naime, Rinko je u amfitetatru Gazi Husrev-begove medrese sa učenicima razgovarao o temi “Javni nastup”.

Bila je ovo idealna prilika da gdin. Rinko Golubović proanalazira nastup Išerić Azre, a koja se zajedno sa Hadžić Sejjafom i Huseinbašić Muhamedom sprema za državno debatno takmičenje koje se ovog vikenda održava na Jahorini. Također nakon predavanja razgovor sa gdinom Rinkom se nastavio u musafirhani naše škole.